Lena Mlejnková: Kraj musí srozumitelně informovat, co dělá

MFDnes 12. 10.

Jedním z problémů, s nímž se Liberecký kraj od svého vzniku potýká, je, že jeho obyvatelé nevědí, co jeho úředníci dělají. Jde to nějak změnit?

Komunikace je vždy otázkou dvou stran. Kraje a obcí, kraje a občanů. To se neděje. Dá se začít drobnostmi. Uveřejňováním kompletních materiálů k jednání krajského zastupitelstva, uveřejněním nezkráceného záznamu z jednání. Nebo zapojením občanů do dění v kraji formou anket, veřejných projednání. Účastí hejtmana a krajských radních na jednáních obecních zastupitelstvech. A tak dál.

Jste místostarostka Semil. Jak funguje komunikace mezi krajem a obcemi?

Uvedu příklad, kterým se na to pokusím odpovědět. V letošním roce se na semilskou radnici přišli podívat žáci šestých až devátých tříd základní školy. Při debatě jsem se jich mimo jiné zeptala, jestli vědí, jak funguje samospráva a co pro ně představuje kraj. Neznali základní údaje o počtu zastupitelů, o velikosti kraje a slovo gesce jim bylo cizí. Zapojení mladých lidí je neskutečně náročný úkol, ale bez snahy není výsledek.

S tím souvisí i komunikace s občany. Ani jedna z minulých krajských vlád to neuměla, nebo nechtěla. Máte představu, jak by se to dalo dělat jinak?

Už jsem to naznačila. Kraj by měl průběžně a velmi srozumitelně občany informovat o dění na jeho území…

S tím souvisí vydávání měsíčníku Liberecký kraj. Předchozí vlády slibovaly, že ho změní, ale zůstávalo jen u slibů. Dál  propagovaly jen sami sebe.

Kraj nejsou jen hejtman a radní, ale odborníci, kteří vypracovávají materiály, projekty, žádosti. Běžnou praxí by mělo být napsat o těchto záměrech, projektech i kulturních a sportovních akcích. Když otevřeme noviny měst a obcí, dozvíme se vše, co se dělo a co se bude dít formou informace, nikoli propagace! Občan by měl být hrdý na to, v jakém kraji žije a důvody k tomu může mít nejrůznější: síť škol, možnost sportovního vyžití, dopravní obslužnost, silnice, kulturu.

 

 

Lena Mlejnková, 37 let

místostarostka Semil

kandidátka do Zastupitelstva Libereckého kraje za politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj (č. 23)

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.