Vladimír Stříbrný: Kraj se o problémy Frýdlantska nezajímá

MFDnes 13. 10.

Heřmanice byly velmi postižené povodněmi v roce 2010. Jak jste daleko s opravami?

V letošním roce dokončíme opravu 22 objektů v majetku obce a v příštím roce bychom měli opravy škod dokončit. Naše obec se zásadním způsobem změní. Vykupujeme pozemky v okolí koryta Olešky, aby bylo možné provést úpravy, zpevnění břehu a prohloubení koryta.

Heřmanice, Hrádek, Chrastava, Bílý Kostel si s následky povodní poradily proti Libereckému kraji poměrně dobře.

Největší problém je v koordinaci jednotlivých účastníků při opravách silnic, mostů a opěrných zdí. Naše obec dokončí opravy v létě příštího roku. Povodí Labe v červnu 2013, ale Krajská správa silnic LK začne až na jaře 2013 (!). Je to problematické při napojování jednotlivých částí a určitě kvůli tomu dojde k navýšení nákladů KSS LK.

Před několika lety zakázal starosta Jindřichovic pod Smrkem vstup krajským úředníkům. Zlepšila se od té doby komunikace kraje s obcemi?

Petr Pávek zakázal vstup všem státním úředníkům, nejen krajským. My ale spolupráci s úředníky kraje považujeme za vyhovující, potíž je spíše s politickým vedením kraje – zájem o problémy ve Frýdlantském výběžku je minimální.

Frýdlantsko je od 60. let minulého století apendixem Libereckého kraje. Co by se mělo udělat, aby se to změnilo?

Jeden z problémů Frýdlantského výběžku je jeho dostupnost. Je velmi těžké do něj přivést přes Albrechtický kopec velkého průmyslového zaměstnavatele.  Proto za důležitou součást rozvoje Frýdlantského výběžku považuji rozvoj turistických aktivit. Jde to pomalu, ale postupně se to daří. Máme několik cyklostezek, například Pašeráckou, Krakonošovu a další po celém frýdlantském výběžku. V Heřmanicích jsme otevřeli novou rozhlednu. V minulých letech jsem navštívil ostatní výběžky: Šluknovský, Ašský, Broumovský. Všichni mají stejné potíže jako my. V rozvoji turistiky vidím naději. Jediné, co vnímám jako problematické je, že neexistuje koncepce, jak sjednotit aktivity a společnou propagaci jednotlivých obcí. Nejen v tom by měl hrát kraj větší roli. Celková spolupráce kraje a obcí se musí zlepšit.

 

 

Vladimír Stříbrný, 43 let

starosta obce Heřmanice

velitel sboru dobrovolných hasičů

kandidát do Zastupitelstva Libereckého kraje za politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj (č. 23)

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.