První řádné zasedání zastupitelstva Libereckého kraje

Vážení občané, dovolte, abychom Vás pozvali na první řádné zastupitelstvo Libereckého kraje, které se bude konat 18.prosince.
Návrh programu je doplněn o řadu příloh (návrhy smluv, směrnic a další podrobnosti k programu):
http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/navrh-programu-01-jednani-zastupitelstva-2012

Plníme tak další předvolební slib.

Kontakty na zastupitele, včetně telefonu na radní naleznete zde http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/seznam-zastupitelu.

Viz též veřejná událost na Facebooku.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.