Všichni chceme kvalitní lékařskou péči o občany Českolipska

Hejtman Martin Půta a náměstkyně Zuzana Kocumová: Všichni chceme kvalitní lékařskou péči o občany Českolipska

(Převzato z http://www.kraj-lbc.cz)

Vážená paní Žatecká, krajská zastupitelko za ČSSD, paní Kadlecová, předsedkyně klubu krajských zastupitelů ČSSD a místopředsedkyně KVV ČSSD Libereckého kraje,

Vaše názory, zveřejněné v příspěvku Zdravotnictví v LK: „Velká neznámá pro koalici SLK a ZpLK“ (viz www. Týden v Libereckém kraji) a dnešní prohlášení ČSSD jsme si přečetli s podivem. A to především proto, že po čtyřech letech samostatné vlády ČSSD, které následovaly po čtyřech letech koalice ČSSD a ODS, a ani ne po deseti dnech vlády nové Rady LK, vynášíte definitivní kritické rozsudky. Zřejmě se snažíte čtenáře přesvědčit, že neuspokojivou situaci, do které českolipská nemocnice za 8 let vlády ČSSD dospěla, měla náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví, tělovýchovu a sport Zuzana Kocumová vyřešit během oněch deseti dnů od jmenování.

Dovolíme si připomenout, že v Nemocnici s poliklinikou v České Lípě je předsedou dozorčí rady ještě stále Pavel Petráček z ČSSD (vystřídal Zdeňka Bursu, nyní předsedu Dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s.) a členy jsou další dva vaši straničtí kolegové, kteří společně odpovídají za chod nemocnice.

Popisem kritické situace ve zdravotnictví navíc snižujete práci svého dalšího kolegy, bývalého radního pro zdravotnictví MUDr. Pavla Nováka, jehož si všichni vážíme.

Nedostatky v síti nemocnic celého Libereckého kraje, která je asymetrická, a pojišťovny do našich zdravotnických zařízení tepou bez rozdílu, zda jsou krajské, městské či soukromé, si uvědomujeme i bez Vašich katastrofických vizí.

Víme i o zanedbanosti českolipské nemocnice, ale kroky, které by situaci zlepšily, vzhledem ke krátkosti času, který jsme zatím měli, budou teprve následovat.  Už nyní zdůrazňujeme, že žádná jednání o prodeji či pronájmu jsme nikdy nevedli.

Větší podíl místní samosprávy na řízení a případně i financování Nemocnice s poliklinikou ČL bude součástí dalších jednání. Ujišťujeme nejen vás, ale všechny občany Českolipska, že naším cílem je a bude kvalitní a dostupná lékařská péče.

Co se týče programového prohlášení Rady LK - je to živý materiál, který v průběhu dalších 3 měsíců budeme projednávat se samosprávami, s mikroregiony, lékaři a zaměstnanci nemocnice a jsme připraveni hledat řešení, jak potřebnou lékařskou péči o lidi zajistit.

Věříme, paní Žatecká, že po prodiskutování a schválení Programového prohlášení Rady LK Vás alespoň částečně z vaší hluboké deprese, které jste v úvodu svého článku propadla, vyléčíme.

A předsedkyni klubu krajských zastupitelů ČSSD ujišťujeme, že se má od čeho distancovat, a to od nezodpovědné práce svých stranických přátel.

Martin Půta, hejtman LK, Starostové pro Liberecký kraj

Zuzana Kocumová, statutární náměstkyně hejtmana LK, pověřená vedením resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu, Změna pro Liberecký kraj

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.