Zveřejnění zápisu z jednání rady LK.

Zápis z jednání rady Libereckého kraje je veřejně přístupný na Internetu na adrese:
http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/rada/zapis-z-jednani-rk

 

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.