Novoroční přání Martina Půty

Hejtman LK Martin Půta:
Přeji občanům kraje do roku 2013 zdraví, štěstí i dostatek sil a odvahy

Chtělo by se mi začít Havlovským – „Vážení občané, doufám, že jste mě nezvolili do funkce hejtmana proto, abych Vám lhal…“, ale jsem životní optimista, a tak věřím, že rok 2013 bude alespoň o kousek lepší než ten uplynulý a Liberecký kraj že přece jen bude trochu vzkvétat. Společně s ostatními nově zvolenými krajskými radními a zastupiteli se budu snažit o to, aby Liberecký kraj úsilí a iniciativě svých obyvatel, firem a neziskovek nepřekážel a snažil se hledat způsoby, jak jim může být užitečný.

Martin PutaLiberecký kraj pro mě nebude končit ani v Liberci, ani v Chrastavě, ale až na skutečných hranicích kraje. To měla také symbolizovat moje první cesta ve funkci hejtmana do nejvýchodnější, nejjižnější, nejzápadnější a nejsevernější obce kraje – Čisté u Horek, Bradlecké Lhoty, Žandova a Černous.

Vím ale, že o tom můžeme přesvědčit obyvatele kraje pouze konkrétními činy. Proto na první čtvrtletí připravujeme projednání programového prohlášení Rady Libereckého kraje ve všech mikroregionech Libereckého kraje. Na setkáních se starosty, podnikateli, zástupci neziskového sektoru, a také s obyvateli kraje budeme diskutovat o našem návrhu, a výstupy z těchto diskusí zařadíme do programového prohlášení rady kraje. Jeho závěrečnou verzi projednáme na krajském zastupitelstvu v březnu letošního roku.

V novém čtyřletém období chceme být krajem otevřeným svým obyvatelům. Prvním splněným cílem je skutečnost, že jednání krajského zastupitelstva jsou dostupná online na webu kraje, jednání výborů zastupitelstva budou od ledna veřejná a zájemci si mohou přečíst jak zápis z jednání krajské rady, tak informace o tom, jak který radní či zastupitel hlasovali u jednotlivých projednávaných bodů. Liberecký kraj a informace o jeho fungování také s novým rokem vstoupily do světa sociálních sítí a nejdete je nově i na facebooku. To jsou zatím nejrychlejší a nejviditelnější změny, které můžete zaznamenat.

Opozice získala po čtyřech letech možnost opravdu kontrolovat práci vedení kraje a firem, které kraj vlastní. Bude jen na opozičních zastupitelích, zda této nabídky využijí a budou společně s námi pracovat ve prospěch obyvatel LK, anebo budou pokračovat v destrukci a obdobných obstrukcích, jako tomu bylo na  ustavujícím jednání zastupitelstva kraje. Jsem připraven být jako hejtman spojovacím prvkem a garantem prostoru pro diskusi nad návrhy, bez ohledu na to, kým jsou na zastupitelstvu přednášeny.

Jsem si vědom své odpovědnosti za naplnění očekávání, které od nové krajské vlády mají obyvatelé kraje. V roce 2013 nás čeká nás spoustu práce na otevřeném, dobře hospodařícím a odpovědném Libereckém kraji. Za sebe i své kolegyně a kolegy v krajské radě mohu slíbit, že pro splnění našeho cíle využijeme všechny naše zkušenosti, znalosti a schopnosti a jsme připraveni si to vše odpracovat.

Do nového ROKU 2013 přeji všem obyvatelům Libereckého kraje hodně zdraví a štěstí, dostatek pevné vůle, sil a odvahy při rozhodování a také radost v srdci, bez které by byl život smutný.

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

Zveřejněno na www.kraj-lbc.cz

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
739 541 588
485 226 302

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.