Opozice je hlídač i partner pro rozvoj kraje

Liberecký kraj vstoupil do nového politického období. Jedním z jeho znaků snad bude diskuze a ochota ke spolupráci napříč politickými stranami. První kroky k této vizi učinilo zastupitelstvo na svém zasedání 18. prosince. Zastupitelé zvolili členy a předsedy výborů zastupitelstva.

Starostové pro Liberecký kraj a Změna pro Liberecký kraj nabídla opozici zastoupení v jednotlivých výborech na základě výsledku voleb, tj. tak, aby zastoupení každé strany odpovídalo jejímu volebnímu výsledku. ODS, ČSSD a KSČM získaly možnost pozitivně pracovat na rozvoji kraje a díky většině v kontrolním výboru také nástroj, jak efektivně kontrolovat hejtmana a radní. Navíc devět míst je obsazeno zástupci stran, které se do zastupitelstva Libereckého kraje nedostaly. Zastupitelstvo rovněž schválilo nový jednací řád pro všechny výbory. Největší novinkou je veřejné jednání výborů a zveřejňování zápisů z jednání výborů. Nově má každá strana jednoho zástupce v Redakční radě krajských novin, opozice má možnost zapojit se do práce Komise pro nakládání s nemovitým majetkem kraje i získala své zástupce v dozorčích radách krajských podniků.

Jde o kvalitativní posun. V minulém volebním období zastoupení opozice neodpovídalo výsledku voleb, ale pouze jednostrannému diktátu ČSSD. Výbory byly neveřejné a metoda „válcování“ byla na denním pořádku.

Parametry pro spolupráci jsou nastaveny. Každý zastupitel, člen výboru, komise či dozorčí rady zastupující opoziční stranu si může vybrat, zda bude s ostatními spolupracovat na rozvoji kraje, a to třeba formou důsledné kontroly činnosti krajské vlády, nebo zda zvolí jinou cestu.

Postupujeme k otevřenosti a veliké změně, aby Liberecký kraj byl krajem transparentním a vstřícným k jeho občanům. Díky on-line přenosu z jednání Zastupitelstva Libereckého kraje má každý občan možnost přesvědčit se, jak se jeho zástupcům tato změna daří.

Lena Mlejnková
Předsedkyně klubu Starostů pro Liberecký kraj

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.