Martin Půta se setkal s novým předsedou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Václavem Horáčkem nad tématem reformy veřejné správy.

Hejtman jednal s poslancem Václavem Horáčkem

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta se dnes v sídle LK v Liberci setkal s poslancem Parlamentu České republiky Václavem Horáčkem.

Hovořili spolu především o reformě veřejné správy, dotkli se ale také dalších témat, která se přímo týkají Libereckého kraje.

Dva bývalí starostové, kterým je otázka reformy veřejné správy blízká, se dnes setkali, aby diskutovali o její budoucí podobě. Poslanec Václav Horáček, který v Parlamentu zastupuje Liberecko, se před několika týdny stal předsedou významného Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, pod který právě například reforma veřejné správy spadá.
„Požádal jsem pana hejtmana Půtu o schůzku, abych s ním diskutoval jeho praktické zkušenosti dlouholetého starosty. Symbolicky jsem se rozhodl zahájit jednání o reformě veřejné správy ve svém domovském kraji, v podobných návštěvách dalších krajů budu pokračovat,“ říká poslanec Horáček.

„Jde o to, aby nová reforma nezhoršovala přístup občanů k úřadům a nevzdalovala se od venkova,“ doplnil hejtman.

V průběhu setkání nezůstalo jen u tohoto tématu, ale společně s hejtmanem Libereckého kraje, který se na nejbližším zasedání Asociace krajů ČR stane předsedou Komise pro reformu veřejné správy AKČR, se bavili také například o zákonu o státních úřednících a zaměstnancích veřejné správy.

„Považuji jej za jeden ze zásadních pilířů boje proti korupci a klientelismu. Právě nezávislost úředníků na politicích, ale také jasně daný kariérní postup či odměňování, a jejich přímá odpovědnost za rozhodnutí, jsou klíčem ke zlepšení problematiky korupce napříč Českou republikou,“ upřesnil poslanec Václav Horáček.

Dalším z témat bylo dokončení komunikace I14 mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. „V nejbližší době budu o tomto tématu jednat s ministrem dopravy,“ prozradil Martin Půta.

Stranou nezůstalo ani odstraňování povodňových škod či některé rozvojové projekty, kterým se Liberecký kraj věnuje.

„Bylo to vlastně naše první oficiální setkání s nově zvoleným hejtmanem – rád bych, abychom navázali úzkou spolupráci, to je to, co jsem dosud mezi krajem a mnou, jakožto poslancem z tohoto regionu, postrádal. Věřím přitom, že právě naše efektivní spolupráce může být významným přínosem pro obě strany, ze kterých budou mít největší prospěch obyvatelé kraje,“ shrnul setkání Horáček.

Hejtman přepokládá, že postupně se setká s dalšími poslanci, senátory a europoslanci, se kterými bude diskutovat o tématech, která se dotýkají občanů Libereckého kraje.

„Na polovinu března pak chystáme společné setkání všech členů Rady LK se všemi zastupiteli obou komor Parlamentu ČR a Evropského parlamentu zvolenými za Liberecký kraj,“ dodal hejtman. Liberecké novinky informoval Mgr. Jiří Langer, tiskový mluvčí Libereckého kraje.

Zveřejněno na www.libereckenovinky.cz

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.