Volba prezidenta republiky

Dovolte mi, abych Vám sdělil svůj postoj k volbě prezidenta i důvod,
proč svůj hlas dám Karlovi Schwarzenbergovi.
Podepsal jsem petici na podporu kandidatury Táni  Fischerové a Vladimíra Franze,
jako občanských kandidátů, lidí nezávislých na politických stranách a velkých sponzorech.
Vážím si toho, že do přímé volby šli a dokázali, že politiku lze dělat jinak, slušně, za pomoci
dobrovolníků a bez závazků vůči těm, kteří kampaň financovali. Přesto budu v prvním kole
presidentské volby volit někoho jiného.
Budu volit  člověka s velkými  životními zkušenostmi, který někdy nemluví úplně
srozumitelně a někdy vypadá, že nevnímá svoje okolí. S některými jeho názory nesouhlasím,
přesto si ho vážím a nejvíc se blíží mojí představě o hlavě státu. Je mužem zkušeností,
dlouholetým spolupracovníkem a přítelem Václava Havla, znalým našich dějin a tradic. Je to
muž výrazných předností i lidských slabin, muž schopný naslouchat, ale i nemlčet a
nezaleknout se rozhodnutí v těžké chvíli a v případě potřeby dokáže svým osobním postojem
ukázat i postoj odlišný, byť by to byl názor ojedinělý.
Budu volit Karla Schwarzenberga, prostě to tak cítím. Může se mu podařit porazit
papírové favority, ostatně průzkumy před krajskými volbami se v našem kraji výrazně lišily
od výsledku voleb.
S úctou
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
předseda Starostů pro Liberecký kraj

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.