Vyjádření Tomáše Vlčka k zateplení českolipské nemocnice

Místostarosta České Lípy Tomáš Vlček reaguje na názor Víta Vomáčky, starosty Kravař, na situaci kolem odložení zateplení českolipské nemocnice.

K tomu, abych se mohl vyjádřit k poslednímu opusu Víta Vomáčky s názvem A co „naši" zastupitelé na kraji, musím se ještě vrátit k tomu minulému - Českolipané...jen komparz?

Autor v něm snová myšlenku, jak chybně byla složena rada kraje, neboť v ní nemá okres své zástupce, tudíž bude opomíjen. Nakonec tedy autor vzpomněl A. Losovou z České Lípy, radní pro školství, jíž však, jak zcela bohorovně a blazeovaně přiznává, nezná a nezná její názory- (čí je to však chyba?!). Jakoby snad mělo být kritériem pro volbu radního Libereckého kraje skutečnost, zda dotyčného zná Vít Vomáčka, či nikoliv.

Obávám se, že tady vůbec došlo k zásadnímu nedorozumění, neboť právě Starostové pro Liberecký kraj bojovali proti lokálnímu protekcionismu, rozdělování dotací a investic na základě osobních známostí a jednání někde po straně, mimo zastupitelstvo.

(Pochopitelně, že V. Vomáčka jako jeden z nejzkušenějších a nejdéle působících starostů na Českolipsku dobře ví, jak se sestavuje rada, jak složitá je koaliční geometrie, a také nutnost přidělit resort radním dle schopností a zkušeností odborných a lidských. Ani on sám přeci nevěří tomu, že silnice se budou teď opravovat jen na Semilsku, kultura pokvete jen na Turnovsku, atp.).

Nyní však k Vomáčkově článku z 31.ledna. Musím se přiznat, že jsem si nejdříve ověřil v redakci, zda nedošlo k technické chybě, a článek nebyl určen k otištění přesně před měsícem, totiž na silvestra, kdy bývají noviny plné fikcí, parodií a jiných laškovných rošťáren. Žel, tak dlouho jsem se článku smál, až jsem zjistil, že je míněn vážně.

Autor, pateticky hovořící jménem Českolipanů, zde naskakuje na módní vlnu těch, kteří si také chtějí něco říci k nemocnici a zvýšit si lacině popularitu, žel, nemá ani informace, které jsou veřejně dostupné, nebo je nechce mít. (Mnohé členy dozorčí rady zná osobně V.V. léta, má na ně telefon, přesto je nekontaktoval, má totiž „své informace"-odkud asi? ) V.V píše o krajských zastupitelích: „nepostřehl jsem, že by se za svoji nemocnici brali".

Pokud by se totiž díval na on-line přenos z krajského zastupitelstva, věděl by, že se nemocnice zastali takřka všichni zastupitelé z Českolipska, včetně autora tohoto článku, bez ohledu na politickou stranu, byť byly jejich motivy a argumenty rozdílné či protichůdné.

Zaráží mě zejména naprosté ignorování základních faktů, totiž skutečnost, že aby kraj mohl zakázku podepsat, musí existovat absolutní jistota, že výběrové řízení i cena byly a jsou férové. Pokud se však nabídky na zakázku, přesahující 100 milionů korun, liší o tisíce, nikoliv statisíce či miliony, je ostražitost namístě.

To byli rozpočtáři staveních firem tak pečliví? Ti všichni, co tak rádi straší ztrátou dotace, tlačí na pilu a zdůrazňují, že jde o místní firmu! dělají, jako by nevěděli, jak přísné jsou sankce u dotací z veřejných prostředků, mezi něž patří i peníze EU. Nu ano, tito rádci za zakázku odpovědnost morální, politickou ani trestní nenesou.

Všiml jsem si, že jak v poslední době bývá pomalu, ale velmi šikovně a lstivě, zaměňována láska k městu či regionu za jistou afinitu a empatii k tzv. místním firmám. Právě tito „lokální patrioti" dovedli například Liberec tam, kde je. Z jednoho z nejbohatších měst země se stal nemocný muž severu, potácející se nad propastí. Opravdu se nechci dočkat chvíle, kdy se bude po vedení kraje chtít, aby se omluvilo za to, že chce šetřit veřejné prostředky.

Zamrzí hlavně zvláštní postoj jednoho z nejzkušenějších politiků Českolipska, který si již apriori dělá alibi tím, že si, cituji: „ nikdy nedělal ambice být více než regionálním politikem"- to je přeci strašně málo, jenom se obklopit aurou jakési nestrannosti, falešné apolitičnosti, nezadat si. V. Vomáčka nejde s kůží na trh, v krajských volbách nekandidoval, a proto se nemůže divit, že jeho připomínky jsou vnímány jen jako hraběcí rady z Kravařské rychty.

Tomáš Vlček, místostarosta České Lípy a zastupitel LK za SLK
(Zveřejněno na http://ceskolipsky.denik.cz)

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.