Rada LK ušetří na vyplácení odměn členům dozorčích rad

Martin Půta: "Jsem rád, že jsme v koalici dospěli k dohodě a šetření a utahování opasků se dotkne v první řadě politiků a úřadu. Stav krajského rozpočtu, závazky minulých let a dopady kontrol projektů jsou o něco horší než jsem čekal. Úspory budou proto v příštích čtyřech letech jednou z cest k odpovědně hospodařícímu kraji. Dalším prostředkem budou otevřené a férové soutěže, o které se také snažíme...".

Rada Libereckého kraje 11. 2. 2013 schválila návrhy odměn v dozorčích radách obchodních společností ovládaných Libereckým krajem platné od 11. 2. 2013.  Zatímco v předchozím období bylo vyplaceno za členství ve všech dozorčích radách 4 810 000 Kč ročně, nyní částka bude činit 2 376 000 Kč, tedy necelou polovinu původní výše. Úspora představuje 2 434 000 Kč ročně.

Připomeňme, že již dříve, na svém lednovém zasedání, schválilo Zastupitelstvo LK odměny pro členy Dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Předsedovi tříčlenné dozorčí rady ani členům dozorčí rady společností KORID LK, s.r.o., a rovněž tříčlenné DR Školní statek Frýdlant, s.r.o., nebyly dosud vypláceny žádné odměny.

U Školního statku Frýdlant se v tomto nic nemění.

Nově je výše odměny stanovena pro předsedu DR KORID LK, s.r.o.,  který není zároveň zastupitelem Libereckého kraje uvolněným pro výkon své funkce 1500 Kč, pro člena DR 1000 Kč měsíčně.

Společností  ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., byla na základě schválení radou kraje dosud vyplácena odměna pouze členovi dozorčí rady, který nebyl uvolněným členem zastupitelstva kraje, a to ve výši 10.000 Kč za rok.

Nyní byla stanovena odměna 1500 Kč pro předsedu DR  a 1000 Kč měsíčně pro místopředsedu či člena pětičlenné DR.

Akciovým společnostem ovládaným Libereckým krajem byly dosud stanoveny členům dozorčích rad následující výše odměn:

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. vyplácela předsedovi dozorčí rady 15.000 Kč měsíčně, členovi dozorčí rady 10.000 Kč měsíčně.

Nově stanovená částka je 12 000 Kč pro předsedu šestičlenné DR a 8 000 Kč měsíčně pro ostatní členy DR.

Ve společnosti Silnice LK, a.s. bral předseda šestičlenné dozorčí rady  15.000 Kč měsíčně, člen dozorčí rady 10.000 Kč měsíčně.

Nově stanovená částka je 12 000 Kč pro předsedu DR a 8 000 Kč pro ostatní členy DR.

Krajská nemocnice Liberec, a.s. odměňovala předsedu dozorčí rady 50.000 Kč měsíčně, člen dozorčí rady dostával 30.000 Kč, měsíčně.

Od 1. 2. 2013 dostane člen DR 10.000 Kč měsíčně.

Vzhledem k tomu, že zde zatím není zvolen předseda dozorčí rady, není odměna určena, ale schválený návrh Zastupitelstva LK je  odměna ve výši 15.000 Kč.

Stejně jako ve společnostech s ručením omezeným zřizovaných Libereckým kraje i zde platí, že odměna bude vyplácena pouze těm členům dozorčí rady akciové společnosti, kteří nejsou zároveň zastupiteli Libereckého kraje uvolněnými pro výkon své funkce.

Například hejtman Martin Půta, pokud bude nastávající Valnou hromadou KNL schválen do DR KNL, nebude odměnu pobírat, tedy jde o ušetřených  120 000 Kč.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
739541588, 485226302
(zveřejněno na http://www.kraj-lbc.cz)

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.