Výzvy do Dotačního fondu Libereckého kraje jsou připraveny pro schválení

Výzvy do Dotačního fondu Libereckého kraje jsou připraveny pro schválení Zastupitelstvem LK. Rada Libereckého kraje na svém posledním zasedání schválila alokace jednotlivým resortům pro vyhlášení výzev z Dotačního fondu Libereckého kraje. Pro první kolo byla oproti předpokladům ve střednědobém výhledu schváleném dřívější koalicí navýšena částka z 20,6 mil. Kč na 50,75 mil. Kč.

Jednotlivé výzvy resortních programů resp. podprogramů budou po odsouhlasení Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 26. 3. uveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje. Otevření jednotlivých podprogramů a uveřejnění výzev z Dotačního fondu Liberec je připraveno na 29.3.2013, řekl jediný člen rady LK bez resortního programu, náměstek hejtmana Marek Pieter.

Přehled 1. kola výzev do Dotačního fondu LK pro rok 2013:

1.kolo výzev 2013

Dotační fond Libereckého kraje

11,5 mil.Kč Program resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova
6,5 mil.Kč Program resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu
4,7 mil.Kč Program resortu životního prostředí a zemědělství
5,6 mil.Kč Program resortu školství, mládeže a zaměstnanosti
9,5 mil.Kč Program resortu kanceláře hejtmana
2,95 mil.Kč Program resortu dopravy
5 mil.Kč Program resortu sociálních věcí
5 mil.Kč Program resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury

Připravujeme také druhé kolo výzev do Dotačního fondu Libereckého kraje. Výzvy budou uveřejněny v červnu 2013. Předpokládaná částka pro druhé kolo výzev je 30 mil. Kč,“ prozradil Pieter.

Žadatelé, tak mohou dle předchozích slibů koalice Starostů pro Liberecký kraj a Změny pro Liberecký kraj očekávat v březnu v prvním kole vyhlášení výzev např. z Podprogramu na podporu jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje (pro 1. kolo alokace 8 mil. Kč), z Podprogramu na záchranu a obnovu památek v Libereckém kraji (pro 1. kolo alokace 3,4 mil. Kč), z Podprogramu obnovy venkova (pro 1. kolo alokace 9,5 mil. Kč). Výzvy budou dále např. v Podprogramu na podporu sociálních služeb, v Podprogramu na kulturní aktivity v Libereckém kraji, v Podprogramu rozvoje cyklistické dopravy, v Podprogramu ochrany přírody a krajiny, v Podprogramu podpory lesnictví, v Podprogramu školního sportu a tělovýchovy, v Podprogramu preventivních a léčebných projektů atd..

Od 28. března bude součástí uveřejnění výzev i Dotační kalendář, který bude žadatelům sloužit jako ulehčení přehledu dotací,“ dodal Pieter.

Již dříve zmiňovanou novinkou je transparentní systém nových pravidel Dotačního fondu Libereckého kraje včetně bodového hodnocení žádostí na základě předem stanovených kritérií.

Květa Šírová
oddělení tiskové a vnějších vztahů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.