Kraj chce používat úspornější služební vozy

Rada Libereckého kraje schválila záměr zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Nákup služebních motorových vozidel“ pro potřeby autoprovozu Krajského úřadu Libereckého kraje. Veřejná zakázka bude zadána v souladu s plánem obnovy služebních motorových vozidel s tím, že v rámci této zakázky budou pořízena dvě služební motorová vozidla střední třídy a zároveň vyřazena formou protiúčtu dvě služební vozidla Škoda Superb. Náklady na provoz těchto vozů jsou vzhledem k vyšší spotřebě pohonných hmot a stáří vozidel vyšší než u ostatních srovnatelných vozidel. Efektivním řešením se jeví vyřazení těchto dvou vozidel a jejich nahrazení provozně úspornějšími vozidly, jak upozornil náměstek hejtmana LK pro ekonomiku Marek Pieter.

Rada kraje rozhodla, že stávající služební vozidla Škoda Superb budou v rámci veřejné zakázky vyřazena tzv. protiúčtem. Výhodou tohoto řešení je rychlost získání finančních prostředků a zároveň snížení objemu vydaných finančních prostředků na nákup nových vozidel.

V rozpočtu na rok 2013 nebyly pro krajský úřad schváleny žádné finanční prostředky na plánovanou obnovu vozového parku. Díky úsporným opatřením v oblasti provozních výdajů krajského úřadu je v současné době zřejmé, že v rozpočtu provozních výdajů úřadu došlo díky některým úsporným opatřením k vytvoření rezervy, kterou je možné použít na převod do kapitálových výdajů na obnovu vozového parku. Jedná se především o úsporu související se zefektivněním tiskových služeb, kdy krajský úřad od počátku tohoto roku převedl většinu tiskových služeb na velkokapacitní tiskové či multifunkční stroje na jednotlivých patrech. V souvislosti s touto akcí bylo vyřazeno větší množství starších malých kancelářských tiskáren, jejich provoz je ve srovnání s velkokapacitními stroji finančně nevýhodný. K dalším úsporám došlo v rozpočtu na spotřební kancelářský materiál, u finančních prostředků určených na obnovu kancelářské vybavení a také u poštovného, kde se projevuje větší využívání finančně výhodnějšího způsobu doručování prostřednictvím datových schránek.

V současnosti KÚ LK disponuje 28 vozy, 7 z nich užívají hejtman a radní, 14 je referentských, 6 vozů, 4 superby, 2 caravely a 1 vůz, jezdí s řidičem.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
739541588
485226302

(Zveřejněno na www.kraj-lbc.cz)

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.