Kraj vypíše veřejnou zakázku na telekomunikační služby

Služby mobilního operátora Libereckého kraje jsou v současné době pro krajský úřad a příspěvkové organizace zřízené krajem zajišťovány na základě centrální veřejné zakázky operátorem Telefónica Czech Republic, a.s.

V oblasti pevných linek jsou poskytovateli telekomunikačních služeb pro krajský úřad a organizace zřízené krajem různé společnosti, které si jednotlivé subjekty v minulosti vybraly na základě svých výběrových řízení. Např. pro krajský úřad dodává tyto služby společnost GTS Czech s.r.o., jak uvedl náměstek hejtmana pro ekonomiku Marek Pieter.

Za účelem snížení výdajů na telekomunikační služby rada kraje nyní rozhodla o záměru na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky v režimu nadlimitní veřejné zakázky na „Poskytování telekomunikačních služeb v oblasti mobilní telefonie a pevných linek“ pro krajský úřad i příspěvkové organizace. Veřejná zakázka bude rozdělená na dvě části (mobilní linky, pevné linky) – výsledkem zadávacího řízení bude uzavření smluv s poskytovateli telekomunikačních služeb na mobilní a pevné linky.

Před zahájením centralizovaného zadávání bude nutné uzavřít s každou příspěvkovou organizací smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizované zadávání, v níž  budou upravena práva a povinnosti  v souvislosti s centralizovaným zadáváním. Teprve po uzavření takové smlouvy vzniká Libereckému kraji jako centrálnímu zadavateli  oprávnění provádět centralizované zadávání.

Cílem takto zadané veřejné zakázky je celkové snížení výdajů na telekomunikační služby. Kraj předpokládá, že touto formou je možné získat finančně výhodnější nabídky od uchazečů o veřejnou zakázku, a to zejména pro organizace, které by při samostatně zadané veřejné zakázce nedosáhly na případné množstevní slevy. Lze také očekávat, že někteří z uchazečů mohou nabídnout tzv. volání ve vnitřní síti zdarma. Zejména v případě pevných linek by tato možnost mohla všem budoucím odběratelům přinést nemalé úspory.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
739541588
485226302

(Zveřejněno na www.kraj-lbc.cz)

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.