Liberecký kraj ušetřil za půl roku díky soutěžím téměř 66 mil.Kč

Díky férovým a otevřeným soutěžím je možné ušetřit značné náklady

Dohromady Librecký kraj zadal 39 zakázek skoro za 181 milionů, v soutěžích se výsledná cena snížila zhruba o 40 procent na 115 milionů korun. Zejména o stavební zakázky se často uchází i více než desítka zájemců, řekl ČTK náměstek libereckého hejtmana Marek Pieter (Starostové pro Liberecký kraj).

"Na všechny zakázky vypisujeme veřejné soutěže, i když bychom to v některých případech dělat nemuseli," řekl Pieter. Díky tomu se podle něj daří výrazně snižovat náklady. Třeba připravovanou přestavbu kruhové křižovatky v ulici České Mládeže se podařilo zlevnit o třetinu z 48 milionů korun na necelých 32 milionů. "Zateplení Střední školy řemesel a služeb v Jablonci zlevnilo dokonce o 45 procent," řekl Pieter. Z odhadovaných více než 49 milionů korun se v soutěži cena snížila na necelých 27 milionů. O zakázku se utkalo 14 firem.

V minulosti přitom nebylo v kraji výjimkou, že třeba zakázky na opravy mostů byly dokonce dražší, než původně odhadl projektant. Kraj používal na soutěže prostředníky. "Externí administrátory zakázek jsme omezili a soutěže si zadáváme sami," vysvětlil Pieter. Kraj tím ušetřil několik milionů korun a další peníze šetří v soutěžích. Zájem o soutěže je podle něj velký. "Je to dáno otevřeností soutěže, ale i stanovením nižších kvalifikačních předpokladů," vysvětlil náměstek. Třeba o zakázku na zhotovení projektové dokumentace k transformaci domova pro postižené v Mařenicích se ucházelo 19 firem.

Důsledné zveřejňování všech zakázek je jen jedním z kroků nového krajského vedení v čele se Starosty k větší transparentnosti kraje a jeho hospodaření. Na internetu kraj zveřejňuje i smlouvy a faktury. Veřejnost může na internetu sledovat i plnění rozpočtu a podrobně zjistit, jak a za co kraj peníze utrácí. Připravuje se i transparentní krajský účet. "Musíme šetřit každou korunu, protože na daních se vybírá stále méně, ale náklady rostou," řekl Pieter. Kraj se proto podle něj snaží centralizovat nákupy materiálu i v příspěvkových organizacích, o třetinu snížil pro příští rok třeba náklady na elektřinu a plyn, když je nakoupil na komoditní burze.

Autor: ČTK
www.ctk.cz

Přehled ke dni 10. 6. 2013

Oproti předpokládaným nákladům bylo celkem ušetřeno 65 649 947 Kč. Přehled je uveden v následující tabulce.Název veřejné zakázky Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH Nabídková cena v Kč bez DPH Rozdíl v Kč bez DPH Počet uchazečů
1 zjednodušené podlimitní řízení Zajištění jazykové výuky zaměstnanců Krajského úřadu Libereckého kraje 2 744 000 2 033 600 710 400 5
2 zjednodušené podlimitní řízení Elektrická požární signalizace pro objekty A, B, C Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace 1 527 337 829 940,90 697 396 14
3 zjednodušené podlimitní řízení Mediální propagace Libereckého kraje 1 500 000 1 400 000 100 000 5
4 zjednodušené podlimitní řízení Přístavba a vestavba do stávajícího objektu Střední odborné školy a Gymnázia, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace za účelem zřízení podnikové mateřské školy 4 546 087 3 911 124 634 963 16
5 otevřené řízení Přestavba křižovatky silnice I/35 a ul. České mládeže - II. etapa 47 789 151 31 850 759 15 938 392 12
6 zjednodušené podlimitní řízení Most přes Kamenici v Harrachově ev. č. 01023-2 9 213 135 5 350 000 3 863 135 13
7 zjednodušené podlimitní řízení Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev. č. 292-3 6 452 280 4 015 601,32 2 436 679 13
8 zjednodušené podlimitní řízení Rekonstrukce mostu přes říčku Milnici v Harrachově ev. č. 1020-1 8 248 257 4 525 000 3 723 257 13
9 zjednodušené podlimitní řízení Most ev. č. 2827-1 přes potok Veselka v obci Křečovice 4 223 292 2 373 787 1 849 505 10
10 otevřené řízení Zhotovení projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru pro investiční akci Transformace pobytového zařízení - Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace11 část A 1 063 000 327 500 735 500 19
12 část B 765 500 258 500 507 000 19
13 část C 1 591 000 447 500 1 143 500 19
14 zjednodušené podlimitní řízení Rekonstrukce silnice III/2887 - Bozkov, etapa I. a III. 9 607 694 5 675 017 3 932 677 6
15 zjednodušené podlimitní řízení Most ev. č. 286-025 za garážemi u Vítkovic 3 459 635 2 689 147 770 488 9
16 zjednodušené podlimitní řízení Rekonstrukce mostu na silnici II/293 – Martinice v Krkonoších ev. č. 293-004 4 081 571 2 978 514 1 103 057 9
17 zjednodušené podlimitní řízení Most 286-028 u Braunova Vrchu 2 967 966 2 246 335 721 631 9
18 zjednodušené podlimitní řízení Dodávka CNC strojů a dodávka 3D souřadnicového měřícího stroje část B 600 000 598 000 2 000 2
19 otevřené řízení Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy řemesel a služeb, Jablonec n. Nisou 48 391 256 26 794 855 21 596 401 14
20 zjednodušené podlimitní řízení Most ev. č. 286 - 011 přes potok u stodoly - Košťálov 3 890 931 2 782 753 1 108 178 5
21 VZMR Domov Důchodců Český Dub - rekonstrukce venkovní terasy - obnova povrchů 1 368 173 1 072 826 295 347 8
22 VZMR ZŠ a MŠ logopedická, E. Krásnohorské, Liberec - rekonstrukce sociálního a hygienického zařízení 2 700 694 1 795 000 905 694 13
23 VZMR Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška - kazetové podhledy ve 4 učebnách 218 359 195 510 22 849 1
24 VZMR SPŠ stavební, Liberec, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace - Modernizace učebny SPŠS Liberec - projekt ROP 1 961 374 1 423 940 537 434 10
25 VZMR Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova, příspěvková organizace - Stavební úpravy hygienického zařízení SPŠ Česká Lípa, - projekt ROP 1 154 101 894 590 259 511 9
26 VZMR Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ, Turnov, Skálova, příspěvková organizace - Broušení a rytí drahých kamenů - projekt ROP 1 647 943 1 386 290 261 653 6
27 VZMR Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, SŠHL Frýdlant, Bělíkova, příspěvková organizace - Mycí box projekt ROP 1 680 000 1 283 562 396 438 4
28 VZMR Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace - Výstavba učeben SOŠ - Dlaždiči 21. století - projekt ROP 2 174 737 1 590 290,63 584 446 10
29 VZMR Jedličkův ústav, Lužická 920/7Liberec - Rekonstrukce sociálního zařízení pro zaměstnance kuchyně 598 899 420 768,15 178 131 8
30 VZMR Zajištění výkonu technického dozoru investora na investiční akci Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská - projekt IPRM 280 000 117 000 163 000 6
31 VZMR Rekonstrukce dílen a ateliéru SUPŠ a VOŠ Turnov, Skálova, PO – ROP 1 700 000 1 677 411 22 589
32 VZMR Revize a aktualizace a rozpočtu a výkazu výměr, dopracování DPS pro projekt Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy SŠ GaS Liberec, Dvorská – OPŽP 221 000 218 844 2 156
33 VZMR Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rámci projektu Lůžkový hospic v Libereckém kraji - projekt IPRM 800 000 471 900 328 100
34 VZMR Dopracování kompletní projektové dokumentace, revize a aktualizace rozpočtu a výkazu výměr pro projekt Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská A - projekt OPŽP 250 000 233 530 16 470
35 VZMR Dopracování kompletní projektové dokumentace, revize a aktualizace rozpočtu a výkazu výměr pro projekt Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská B - projekt OPŽP 200 000 191 180 8 820
36 VZMR Zajištění výkonu technického dozoru investora na investiční akci Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy pavilonu Rozálie, Domov důchodců, Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace - projekt OPŽP 160 000 135 520 24 480
37 VZMR Zajištění výkonu technického dozoru investora na investiční akci Chráněné bydlení - Zařízení Domov a centrum aktivity, Hodkovice nad Mohelkou, příspěvková organizace 235 950 266 200 -30 250
38 VZMR Dopracování kompletní projektové dokumentace, revize a aktualizace rozpočtu a výkazu výměr pro projekt Rekonstrukce krytiny a střešního pláště objektu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě 484 000 406 000 78 000
39 VZMR Hospic - autorský dohled při zpracovávané projektové dokumentace k provedení stavby v rámci projektu Lůžkový hospic v Libereckém kraji - projekt IPRM 200 000 179 080 20 920


CELKEM
180 697 322 115 047 375 65 649 947

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.