234 dny poté

Co se za 234 dní povedlo:

 • Schválení úsporného rozpočtu na rok 2013 (snížení výdajů o 26% v resortu hejtmana)
 • Optimalizace tiskových zařízení (úspora 300 tis. Kč/rok)
 • Zasedání ZLK on-line + umístění záznamu
 • Snížení výdajů na kluby zastupitelů – tajemníci z 2 500,-Kč/zastupitele na 2 000,-Kč/zastupitele - (roční úspora 270 000,-Kč)
 • Zrušení programu 99 (porcování medvěda)
 • Zrušení uvolněné funkce předsedy dopravního výboru (trafika pro p.Titu KSČM)
 • Facebookové stránky Libereckého kraje
 • Schválen transparentní Dotační fond Libereckého kraje – poprvé použit proces veřejného připomínkování (Navýšení podpory v grantovém fondu z plánovaných 20,6 mil.Kč na 80,75 mil.Kč)
 • Spuštění aplikace - Rozklikávací rozpočet
 • Uveřejňování faktur, objednávek, smluv – v současné době první řešení smlouvy a objednávky na: http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/smlouvy-a-objednavky
 • Prodej či pronájem bytů určených pro radní LK - prodej 1 byt a využití pro resort
 • Určení zbytného majetku Libereckého kraje
 • Změna způsobu financování investiční akce „Nemocnice Česká Lípa“ – úspora 37 mil.Kč
 • Nákup energií pro Liberecký kraj a jeho příspěvkové organizace včetně obcí na komoditní burze – úspora 30 mil.Kč/rok
 • Prodej 1bytu a 3 bytů dříve využívanými radními LK pro klienty sociálních služeb
 • Ukončení administrace externími administrátory – využití odborníků na oddělení veřejných zakázek KÚ
 • Otevřené veřejné zakázky s využíváním profilu zadavatele (úspora 66 mil.Kč v roce 2013)
 • Uveřejňování materiálu pro jednání zastupitelstva Libereckého kraje
 • Uveřejňování zápisů z jednání Rady Libereckého kraje
 • Jako první kraj zavedení uveřejňování smluv prostřednictvím Portálu veřejně správy
 • Schváleny Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje
 • Schváleny Zásady k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně
 • Transparentní účet LK
 • Vyčlenění prostředků na spoluúčast LK na obnovu majetku poškozeného povodní 2013
 • Snížení sazeb u správce bankovních účtů LK – Komerční banky (úspora 300 tis.Kč)
 • Změna vydavatele Opuscard – snížení ročních provozních výdajů o 1 mil.Kč
 • Přihlášení KÚLK do Národní ceny kvality – model EFQM
 • Zavedení systematického managementu hospodaření energií podle ČSN EN 50001

(Marek Pieter)

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.