Kraj jednal s VZP, aby finanční prostředky zůstaly nemocnicím

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta a jeho statutární náměstkyně Zuzana Kocumová jednali s generálním ředitelem VZP ČR Zdeňkem Kabátkem a ředitelem Regionální pobočky VZP v Ústí nad Labem Petrem Veselským.

Setkání se rovněž zúčastnili vítězové výběrových řízení na generální ředitele krajských nemocnic v Liberci a České Lípě Luděk Nečesaný a Jaroslav Kratochvíl.

Podle náměstkyně hejtmana šlo zejména o hledání společných řešení při poskytování efektivní zdravotní péče v kraji tak, aby byla naplněna vize a připravovaná koncepce Libereckého kraje v oblasti zdravotnictví.
Shodli jsme se, že Liberecký kraj a VZP mají v oblasti zajištění lůžkové péče v kraji a udržení její vysoké kvality a dostupnosti pro obyvatele kraje společný zájem- poskytovat kvalitní zdravotní péči všem občanům bez rozdílu, kde bydlí,“ uvedla náměstkyně hejtmana. Zároveň zdůraznila, že je společným cílem vedení kraje a ředitelů obou nemocnic korektně, ale velmi tvrdě hájit zájmy občanů Libereckého kraje a nepřipustit, aby VZP řešila svou nepříznivou finanční situaci danou mnoha různými faktory snižováním plateb nemocnicím.
VZP při jednání deklarovala vstřícnost, ale zároveň upozornila, že se bude chovat tržně. Pro nás to znamená, že každou péči, kterou budeme chtít do budoucna nasmlouvat navíc, musíme umět velmi dobře vydiskutovat, obhájit a zároveň za ni nabídnout kompenzaci,“ podotkl generální ředitel českolipské nemocnice Jaroslav Kratochvíl s tím, že tento vzkaz od VZP znamená nejenom pro management nemocnice, ale i zdravotníky na jedné straně příslib možné další péče, na straně druhé velmi tvrdou práci a stabilní tým.
Podle generálního ředitele liberecké krajské nemocnice Luďka Nečesaného je potřeba jednat také o financování hospicové péče. „I přes ne zcela jasná ujištění o financování budoucí hospicové péče na území Libereckého kraje pevně věříme, že si vedení VZP uvědomuje závažnost této problematiky a nebude její financování ničím podmiňovat,“ dodal Nečesaný.

Kromě otázky, jak bude v budoucnu hrazena paliativní péče, se hovořilo i o financování tzv. centrové péče v nemocnicích, jako je traumacentrum, onkologické centrum, kardiologické a cerebrovaskulární centrum.

Liberecký kraj velmi dobře vnímá složitou situace ve financování zdravotní péče, a proto také připravuje novou koncepci zdravotnictví LK. Jejím cílem je maximálně zefektivnit zdravotní péči při zachování její dostupnosti s maximální kvalitou.

Příkladem je připravovaná fúze Krajské nemocnice Liberec, a.s., s Panochovou nemocnicí Turnov a deklarovaná široká spolupráce s Nemocnicí s Poliklinikou Česká Lípa, a.s. a dopady na financování,“ doplnila náměstkyně Kocumová. „Ještě předtím chceme s tímto krokem seznámit zastupitele a veřejnost na semináři, který se v sídle kraje uskuteční 21.srpna. Věřím, že postupně budeme zdravotnickou péči zlepšovat a zkvalitňovat a že spolupráce tří nemocnic, a také krajské záchranné služby, přinese nejen zlepšení hospodaření všech zdravotnických zařízení Libereckého kraje, ale hlavně spokojenost s poskytovanými zdravotnickými službami,“ uzavřela Zuzana Kocumová. Liberecké novinky informoval Mgr. Jiří Langer, tiskový mluvčí Libereckého kraje.

(ds)
Zveřejněno na www.libereckenovinky.cz

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.