Na úřad v Semilech se lze objednat on-line

Pro ty, kdo nemají čas a nelibují si ve frontách a čekání, nabízí semilská radnice možnost on-line rezervace na vyřízení záležitostí na odborech dopravy a správním. Lze si tak objednat dobu třeba pro nový řidičák, občanku, pas či návštěvu matriky.

On-line rezervační systém najdou klienti odborů dopravy a správním na stránkách města.

"Rezervační i vyvolávací systém jsou opatřeny jednoduchým a srozumitelným ovládáním a jejich zavedení je dalším krokem ke zlepšení služeb poskytovaných klientům úřadu," sdělila Lena Mlejnková, místostarostka města.

Rezervační systém klienti naleznou na webových stránsemily on-linekách města spolu s podrobným návodem na jeho použití. Po vyplnění všech údajů obdrží na e-mail automatické potvrzení objednávky a je jim přidělené rezervační číslo, s nímž se ve sjednaný termín a hodinu dostaví na příslušný odbor.

Pak stačí jen zadat rezervační číslo do terminálu vyvolávacího systému, odebrat si pořadový lístek a vyčkat, až se jeho číslo objeví na vyvolávací tabuli na přepážce.

Frontu mohou lidé sledovat na počítači

Pro klienty úřadu, kteří nevyužijí on-line rezervační systém, byl nainstalován vyvolávací systém pro denní pořadí. Klient si zvolí požadovanou službu na tiskárně vyvolávacího systému umístěné na chodbě před příslušným odborem úřadu. Po zadání si vyzvedne lístek s udáním pořadového čísla odbavení. Systém přiděluje lístky až do vyčerpání denní kapacity pracoviště.

"Oba systémy slouží k virtuální organizaci front klientů čekajících na vyřízení své záležitosti. Klientům systém umožňuje lépe plánovat a organizovat svůj čas mezi čas na vyřízení záležitostí na úřadě a jiné aktivity," sdělil Jiří Eichler, vedoucí odboru dopravy.

"Pokud klient například ráno obdrží vysoké pořadové číslo, nemusí trávit celý čas čekáním na úřadě, ale v podstatě odkudkoliv přes internet může sledovat stav fronty díky aplikaci Monitoring fronty a přijít až v ten pravý okamžik. Zatím si zvykají klienti i úředníci," dodal Eichler.

Autor: Jaroslav Hoření
Screenshot: M. Heřmánek

(Zveřejněno na: www.5plus2.cz)

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.