Služební byty bývalých radních budou sloužit sociálním službám

Rada kraje odsouhlasila záměr využití služebních bytů po bývalých krajských radních pro poskytování sociální služby Chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením.

Liberecký kraj je vlastníkem pěti bytových jednotek v polyfunkčním objektu v ulici Na Rybníčku v Liberci, které byly využívány bývalými členy rady kraje pro služební účely. Stávající členové rady nehodlají byty pro své potřeby využívat, a proto byly bytové jednotky nabízeny k prodeji v období od 6. 2. 2013 až doposud na elektronické úřední desce a zároveň probíhala inzerce i v Měsíčníku LK. Podařilo se ale prodat pouze jednu bytovou jednotku.

„O tyto byty projevila zájem příspěvková organizace Domov a Centrum aktivity z Hodkovic nad Mohelkou. Byty tak budou sloužit k poskytování sociální služby Chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením, které umožní těmto lidem zapojení do běžného života společnosti,“ vysvětlil hejtman Půta.

Byty budou do správy této příspěvkové organizace za výše uvedeným účelem svěřeny od 1. 10. 2013.

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz

(Zveřejněno na: www.kraj-lbc.cz)

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.