Zastupitelé SLK nepodpořili zařazení bodu o odvolání Z. Kocumové

Stanovisko klubu SLK k zařazení bodu o odvolání Statutární náměstkyně Zuzany Kocumové č. 66 na program jednání ZK:
Zastupitelé SLK nepodpořili zařazení tohoto bodu na program dnešního jednání Krajského zastupitelstva a to z těchto závažných důvodů:
  • Zastupitelé neměli možnost se s tímto materiálem seznámit
  • Takto zásadní materiál z pohledu předkladatele předsedy klubu KSČM Ing. Peška by měl být řádně projednán na klubech a předsedech klubů
  • Materiál byl předložen na organizační odbor dnes v 11.30 hodin (4 strany textu) a proto nebylo možno jej předem rozeslat a zveřejnit
  • Očekávali bychom kontaktování předsedy klubu SLK k projednání
  • Nedošlo k předložení v řádném termínu dle jednacího řádu
Z těchto důvodů jsme nepodpořili zařazení bodu č. 66 k projednání na dnešním Zastupitelstvu kraje.
Lena Mlejnková
předsedkyně klubu SLK

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.