Kraj investuje především do silnic a škol

Investice, které Liberecký kraj dává do středních škol a silnic jsou značné. O jejich využití se přesvědčil hejtman Martin Půta, který navštívil dvě střední školy a jeden úsek silnice, kde byly investovány finanční prostředky na nutné opravy.

Jako první si hejtman prohlédl rekonstruované prostory Střední průmyslové školy stavební na Sokolském náměstí v Liberci. Opravené prostory laboratoře, dílen pro praktickou výuku a vstupními prostory ho provedl ředitel školy Radek Cikl v doprovodu zástupce ředitele Stanislava Mayera.

Jednalo se o projekt financovaný z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Díky soutěži, která byla na přestavbu a dodávku vybavení vypsána, ušetřil kraj téměř stovky tisíc korun. Původní cena, dle projektové dokumentace byla odhadnuta na 2.373 263 a skutečná cena po veřejné soutěži byla 1.722 967,- Kč. Je vidět, že tlak kraje na otevřené soutěžení velkých i malých zakázek se opravdu vyplácí,“ komentoval hejtman.

Stavbu prováděla specializovaná firma od května do července letošního roku. Celkem byly upraveny dvě třídy pro výuku odborných předmětů včetně dodávky jejich vybavení. Jednou z nich je speciální laboratoř pro výuku a použití struktury stavebních materiálů.

V současné době probíhá ve Střední průmyslové škole stavební také další investice, a to rekonstrukce střechy přístavby školy, která byla v havarijním stavu. Celková investice do rekonstrukce se podle projektové dokumentace odhalovala na 899 998,- Kč. Vysoutěžená cena za opravu střechy (včetně atiky přístavby objektu) je téměř o 100 tisíc nižší. Stavba bude probíhat do poloviny října letošního roku.

Hejtman si prohlédl také prostory, které naléhavě potřebují rekonstrukci. S vedením školy debatoval o dalších možnostech při získávání finančních prostředků. Především ty určené na rekonstrukce památkově chráněných budov.

Další investici Libereckého kraje si přijel hejtman osobně prohlédnout do Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Liberci. Zde se prováděla vestavba podkroví a vytvoření a rozšíření zázemí školy pro výuku ekonomických předmětu na počítačích. V doprovodu ředitele školy Jaroslava Počera si prohlédl půdní vestavbu včetně rekonstrukce střechy a nově vytvořených učeben.

Zaujalo mě, že součástí vestavby je nově také místnost, která vytváří iluzi sídla fiktivní firmy, kde si studenti mohou vyzkoušet, jak vypadá firma v praxi. Zároveň je zde vybudováno informační centrum včetně zázemí pro žáky a učitele v prostorách bývalé půdy a knihovna,“ popsal hejtman s tím, že tato stavba byla také spolufinancována z operačního programu ROP NUTS II Severovýchod – projekt IPRM s 15 % účastí Libereckého kraje. Celková výše vynaložených finančních prostředků byla 110.624.460 Kč. Stavba probíhala od ledna do května letošního roku.

Bezpečnější přechod vzniká na ulici Čs. armády

Poslední zastávkou hejtmanova kontrolního dne byla silnice číslo II/592 v Chrastavě, kde Liberecký kraj investuje do oprav komunikace po srpnových povodních z roku 2010.

Na opravu této silnice se konečně podařilo získat finanční prostředky. Je jednou ze čtyř staveb, na které významnou část peněz poskytl stát. Bývalá vláda o nich rozhodla na svém úplně posledním zasedání,“ připomněl hejtman.

První etapa oprav je v současné době v plném proudu. Jedná se o úsek silnice č. II/592 od křižovatky se silnicí č. III/27247 – Andělská hora, železniční přejezd a úsek silnice č. II/592 Chrastava, vlakové nádraží - konec města. Liberecký kraj na tuto stavbu získal 50% dotaci. Zbylých 50 % musí uhradit z jeho rozpočtu. Celá stavba vyjde na 184 mil. Kč.

Druhá etapa opravy této silnice, kde se jedná o úsek silnice č. II/592 Andělská hora, železniční přejezd – Chrastava, vlakové nádraží a silnice č. II/592 od konce města Chrastava po křižovatku se silnicí č. I/13 v Mníšku a úsek silnice č. III/27253 Mlýnice bude financována právě z dotace státu. Spoluúčast kraje na nákladech je tady oproti předchozím 50% pouze 15%.

Děláme všechno proto, aby se stavět začalo na jaře. Teď se dokončuje výběrové řízení na zhotovitele. Předpokládané náklady podle projektanta dosáhnou 278 mil. Kč,“ dodal hejtman, který si celé staveniště prohlédl v doprovodu starosty Nové Vsi u Chrastavy Jaroslava Müllera. Liberecké novinky informovala Květa Šírová, tiskové oddělení Libereckého kraje.

(Autor: ds, zveřejněno na www.libereckenovinky.cz)

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.