Liberecký kraj je otevřený!

Liberecký kraj jako první ze všech krajů v České republice začal zveřejnovat smlouvy na internetu. Ukazuje tak, že se každý, kdo má zájem, může informovat a dohledat, jaké smlouvy, s jakými podmínkami kraj uzavírá. Za tento konkrétní čin vyhrál cenu veřejnosti v kategorii „OTEVŘENO“. Cena veřejnosti je součástí soutěže Otevřeno x Zavřeno, ve které o vítězi rozhodují přímo občané. Liberecký kraj získal 37% hlasů a stal se tak nejtransparentnějším úřadem v rámci nominací.

Hodnocení se týká otevřenosti úřadů a dalších institucí veřejné správy (nominováni mohou být např. i společnosti, v nichž má obec/kraj majetkovou účast).

http://www.otevrete.cz/hodnoceni-uradu/soutez-otevreno-zavreno/cena-verejnosti-2013/otevreno/

Mezi další již realizované úspěchy Libereckého kraje a Starostů pro Liberecký kraj (SLK) patří rozklikávací rozpočet, kde si každý občan může dohledat konkrétní položku či výdaj Libereckého kraje. Dále má také náš kraj zřízen transparentní účet či přenáší jednání ze zastupitelstva on-line na internetu.

Starostové pro Liberecky kraj připravují další novinky na úseku otevřenosti a informovanosti obyvatel. V současné době je připravena např. Mapa investic Libereckého kraje, která umožní sledovat investice v celém kraji i po jejich dokončení, především náklady, termíny, zhotovitele, ale i fotogalerii“, uvedl Marek Pieter, náměstek hejtmana (řízení ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky) a místopředseda SLK.

Další informace: Mgr. Kateřina Malá, mala.slk@centrum.cz, 723 876 742, www.starostoveprolibereckykraj.cz
Tisková zpráva v PDF

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.