Martin Půta mezi skláři v Novém Boru

První letošní Den s hejtmanem strávil Martin Půta v Novém Boru společně se starostou města Jaromírem Dvořákem.

Po uvítání na radnici starostou a místostarostkou Stanislavou Silnou absolvoval hejtman návštěvu několika sklářských firem, strojírenské společnosti Aktivit a prohlédl si tělocvičnu a třídy teoretické výuky na Vyšší odborné školy sklářské a SŠ.

V závěru, jako již tradičně, besedoval se zastupiteli a občany města a okolí.

„Měl jsem šanci podívat se na Nový Bor očima jiných sklářských firem, než se obvykle navštěvuje, a mám z jejich výsledků práce, optimismu a nadšení pro další rozvoj sklářství na Novoborsku v dalších letech, velkou radost,“ shrnul Martin Půta dojmy s tím, že jej velice zaujala vstřícnost podnikatelů – sklářů, kteří chtějí vytvořit co nejlepší podmínky pro praktickou výuku učňů – studentů ve svých provozech.

Viz také video: http://www.youtube.com/watch?v=eiduMNXHYGY

Setkání se zastupiteli a beseda s občany, kterých se také zúčastnil náměstek hejtmana pro životmí prostředí a zemědělství Josef Jadrný, měly svůj tradiční itinerář.

Účastníky zejména zajímala situace kolem silnic a dopravy – obchvat 1/9, stále chybí propojení na Děčín a Ústí n. L., komunikace Nový Bor – Česká Lípa je zejména ve dne přetížena a podle starosty je to „silnice smrti“, omezení jízdy kamionů bez rekonstrukce a stavby nových tras je však zatím nereálné.

„Bohužel, chybějí připravené projekty, a po střídáních několika ministrů dopravy se například s dokončením obchvatu České Lípy zatím prioritně nepočítá,“ vypočítal hejtman, ale přislíbil, že se za novým ministrem dopravy opět do Prahy rozjede.

Viz také video: http://www.youtube.com/watch?v=SE66BoIOQzY

Mgr. Langer Jiří
(Zveřejněno na: http://www.kraj-lbc.cz)

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.