Kraj chce slib o postavení hospice dodržet, a to i s novými informacemi z března 2014

Příprava výstavby, spíše rekonstrukce staré budovy, pobytového sociálně zdravotnického zařízení paliativní a hospicové péče probíhá i nadále podle předpokladů, i když ideální to není. Jinak řečeno držíme sice směr, ale zpomalili jsme rychlost, se kterou jsme chtěli dorazit do cíle, zahájení provozu se blíží, světlo na konci tunelu vidíme, ale je tady ještě mnoho překážek a problémů, se kterými se musíme vážně poprat.

V současné době jsme před rozhodnutím, komu svěřit celkovou rekonstrukci tak, aby byla efektivní a splnila všechny podmínky, které požaduje integrovaný plán rozvoje města Liberce. Výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce by mělo být ukončeno na konci března 2014. Do té doby nelze nic podrobnějšího sdělovat. Rozsah nabídkových cen však sdělit lze, protože při otevírání obálek byli přítomni ti, co nabídky podávali, a proto je jejich výše věc veřejná. Rozsah nabídek byl v rozpětí od 93,5 do 115 milionů korun, i s DPH?! To je informace povzbuzující, oproti tabulkové ceně projektu ve výši 144 milionů korun. Hodnota díla nezkomplikovala ani celkový finanční limit, který má na rozvoj města z prostředků unie liberecký magistrát. Mohl bych na tomto místě kritizovat celou řadu osob, které se podílely na kritice vysoké ceny nebo na povyku při ohrožení libereckého plánu rozvoje města. Neudělám to. Pro mě je důležitější cíl než vyvracení rádoby odborných názorů.

Ve schvalovacím procesu se nyní posuzují kvalifikační předpoklady zhotovitelů a porovnávají se všechny nabídkové ceny. Jen pro informaci i tady jsou ceny různé. Existuje totiž cena tabulková (stanovil projektant podle norem), pak je cena nabídková chcete-li tržní (stanovil zhotovitel) a pak se hledá cena reálná (zpracovává odborná komise pro porovnání). Na hodnoty cen se pak dívá výběrová komise, odborná komise při výkonné radě regionu NUTS II a ještě technický či stavební dozor investora. Teprve potom se můžeme dostat ke konečnému rozhodnutí, které doporučí výběrová komise a schválí Rada Libereckého kraje.

Pro celkový přehled je dobré vědět i celou řadu jiných důležitých věcí. Třeba to, že umístění hospice do budovy bývalého kojeneckého ústavu našla nezisková organizace Sv. Zdislavy, že budovu převedlo město Liberec za symbolickou cenu Libereckému kraji, že Liberecký kraj se dohodl se sv. Zdislavou o spolupráci při přípravách rekonstrukce a budoucího provozu, že Liberecký kraj našel zdroj financování, dohodl se s libereckým magistrátem o zapojení do integrovaného plánu, že zaplatil projektovou dokumentaci, že Liberecký kraj se zavázal, že bude hlídat celý průběh veřejné zakázky, že společně se sv. Zdislavou předloží budoucí financování celého hospice, že bude do budoucna zodpovědný za bezchybnost zakázky a hlavně za funkční provoz paliativní a hospicové péče. Je toho mnoho, za co je a bude Liberecký kraj zodpovědný budoucím generacím. Proto přeji všem, kteří se na přípravách rekonstrukce budovy podíleli, aby vydrželi až do konce a nenechali se odradit štěkajícími psy na kráčející karavanu.

Mgr. Petr Tulpa
člen Rady Libereckého kraje pro oblast sociální

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.