Stanovisko k návrhu na odvolání Zuzany Kocumové

Stanovisko klubu zastupitelů SLK k návrhu na odvolání Zuzany Kocumové z funkce statutární náměstkyně hejtmana a členky rady kraje pověřené řízením zdravotnictví, tělovýchovy a sportu.

Při včerejším jednání Zastupitelstva Libereckého kraje klub SLK většinově podpořil projednání bodu číslo 52, který se týkal návrhu na odvolání Zuzany Kocumové a byl předložen klubem KSČM. Dle našeho názoru má opozice právo kritizovat práci koalice a jednotlivých radních, a proto jsme hlasovali pro zařazení bodu na projednání zastupitelstva. Klub KSČM předložil bod v souladu s jednacím řádem a máme za to, že možnost diskuze je základním prvkem demokracie.

"Už v minulosti jsme říkali, že opozice má mít možnost kritizovat práci jednotlivých členů rady, práci hejtmana. Pokud někdy v budoucnosti opozice navrhne odvolání hejtmana, budu hlasovat pro to, aby se tento bod na jednání zastupitelstva projednával,“ řekl hejtman Martin Půta. Zastupitel SLK, Michael Canov, okomentoval situaci takto: „Je faktem, že kolega Korytář svým lidem nevěří, a proto je nevezme na tajné hlasování. Má strach, že by kdokoliv hlasoval o odvolání. My Starostové se nebojíme jít s kůží na trh.“ Michael Canov také jasně vyjádřil koaliční matematiku: "Třiadvacet koaličních zastupitelů ku dvaadvaceti opozičním, tato matematika se mi od počátku nelíbila, byl jsem pro to, aby byla koalice i s ODS. Takhle to je o jediný hlas, stačí zlomit jednoho člověka a vše je jinak,“ řekl Canov.

Při ustavujícím jednání zastupitelstva jsem řekl, že odchodem ze sálu a neúčasti v hlasování někteří zastupitelé vyjádřili svůj jasný postoj k demokracii, protože tajná volba při volbě jednotlivých osob je samozřejmě navýsost demokratickým nástrojem. Na svém názoru nemám důvod nic měnit.“ řekl hejtman Půta.

V samotném hlasování klub SLK v tajné volbě nepodpořil odvolání Zuzany Kocumové z funkce. Ctíme koaliční dohodu a v současné chvíli nevnímáme argumenty pro odvolání paní náměstkyně jako důvodné. Konkrétní připomínky k práci jednotlivých radních budeme uplatňovat v rámci koalice a jednání Rady kraje LK.
Za důležité nyní považujeme rychlé zahájení práce na koncepci krajského zdravotnictví a také hledání dohody o spolupráci nemocnic a jejich vlastníků v Libereckém kraji a to bez dalšího šíření nejistoty mezi pacienty a zaměstnanci krajských nemocnic a záchranné služby. Jako týmoví hráči nepovažujeme za ideální vydávat návrhy druhých za vlastní a k hodnocení ekonomických výsledků nemocnic se vyjádříme, až budou relevantně projednávány se zastupiteli.

Martin Půta, hejtman LK
Lena Mlejnková, předsedkyně klubu SLK
Marek Pieter, předseda SLK

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.