Nehodláme zničit festival. Jen nechceme plýtvat penězi

Zdroj: Mladá fronta Dnes/Kraj Liberecký

Mladá fronta DNES uveřejnila před několika dny příspěvek pana Matějky, který obviňuje Starosty za Liberecký kraj ze snahy zničit festival A. Dvořáka. A protože vždy je dobré na někoho ukázat prstem, nejvíce obviňuje Pavla Žura, ředitele jabloneckého divadla.

O co nám všem ale jde?

Naší snahou není poškodit festival, který je jistě na dobré úrovni a získal si své místo v kraji, za což je nutné poděkovat právě panu Matějkovi a jeho kolegům. Naším cílem není ani zastavit finanční podporu tohoto projektu, z čehož jsme někdy mylně obviňováni. Nechceme dokonce ani získávat politické body, jak se různé skupiny snaží přesvědčit média a jejich prostřednictvím čtenáře.

Již dlouhou dobu voláme po zavedení jasných pravidel při rozdělování krajských finančních dotací.

Bráníme se dnešnímu stavu, kdy o úspěchu podané žádosti rozhodují spíše osobní vztahy a zájmy než kvalita a dopad pořádané akce.

Chceme jasné a průhledné financování. Podívejme se na fakta: v Libereckém kraji se v rámci festivalu A.

Dvořáka uskutečnilo 9 koncertů.

Tedy na jeden koncert občané Libereckého kraje přispěli částkou 200 000 korun. Honoráře a autorské poplatky se pohybovaly v průměru ve výši 30 tisíc korun na jeden koncert.

I když budeme brát v potaz další položky rozpočtu celé akce, musíme upozornit, kam šly zbývající peníze. Obzvláště tehdy, když do celého projektu vstoupili také sponzoři a spolupořadatelská města. Festival A. Dvořáka se zařadil mezi nejdražší hudební projekty v našem kraji.

Bohužel na úkor místní regionální kultury. To je prostě fakt.

Není to festival jako takový, ale jsou to právě finanční náklady, které vytvářejí řadu pochybností. Na inzerci byla uvolněna částka 850 000 korun, na reklamu 950 000 korun (jaký je v těchto položkách rozdíl, mimochodem?). To je opravdu velkorysá marketingová podpora, pokud ji porovnáme například s 350 000 korunami, které byly určeny v grantovém fondu na podporu kultury v celém Libereckém kraji.

Stejný festival byl podpořen již v loňském roce. Částkou 150 tisíc korun. Nevšimli jsme si, že jeho návštěvníci mohli poznat rozdíl v hodnotě více než 1,6 milionu.

A na závěr ještě jedno malé srovnání. V Libereckém kraji proběhne na podzim druhý festival zaměřený na duchovní hudbu - Musica Lípa -- mezinárodní hudební festival s účastí významných zahraničních hostů a České filharmonie. Tento festival získal podporu Libereckého kraje ve výši 150 tisíc korun, s kterou podpoří 12 koncertů. Na jeden koncert tedy 12 tisíc korun.

Jaký je rozdíl jednoho koncertu festivalu A. Dvořáka a Musica Lípa? Je to 188 000 korun. To, že upozorňujeme na rozdílnost finanční podpory festivalu A. Dvořáka z let minulých a roku letošního, neznamená, že nepodporujeme festival tohoto rozměru. Znamená to ale, že chceme jasná pravidla a systém, který zamezí spekulacím a pochybnostem. A také plýtvání s penězi obyvatel Libereckého kraje.

A pokud proti tomuto pan Matějka, nebo kdokoli jiný, bojuje, pak je třeba se ptát proč? Co stojí za tímto bojem proti průhlednosti, systémovosti a spravedlnosti?

 

JAN FARSKÝ starosta Semil, MARTIN PŮTA starosta Hrádku nad Nisou, VÁCLAV HORÁČEK starosta Železného Brodu, PAVEK ŽUR  ředitel Městs. divadla v Jablonci

autoři jsou zastupitelé Starostů pro Liberecký kraj

Festival A. Dvořáka se zařadil mezi nejdražší hudební projekty v našem kraji. Bohužel na úkor místní regionální kultury.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.