Uzavírky silnic od 12.5.

Mezi Frýdlantem a Raspenavou nastanou od pondělí 12. 5. úplné uzavírky silnice, připraveny jsou objížďky autobusů i nové vlakové spoje

V dubnu letošního roku byla zahájena akce: „Obnova silnice po povodních 2010, II/290 Frýdlant - Bílý Potok – II. etapa, část A“. V prvních týdnech probíhaly přípravné práce, které neměly dopad na provoz na stávající silnici II/290, a tedy ani na dopravní obslužnost přilehlých obcí. Od pondělí 12. května 2014 budou zahájeny stavební práce, které si vyžádají úplnou uzavírku silnic II/290 a budou mít výrazný dopad na dopravní obslužnost přilehlých obcí až do 10. října.

Zejména budou vyloučeny úseky autobusové dopravy: • Frýdlant, u Koruny („na Hágu“) – Raspenava, v aleji – Raspenava, křiž. (odbočka na Oldřichov) • Raspenava, u mostu (odbočka na Ludvíkov) – Luh – Lužec – Hejnice, aut. st. (nádraží ČD) V příloze jsou uvedeny informace pro cestující včetně objízdných tras a jízdních řádů náhradní vlakové dopravy. Uzavírka silnice č. II/290 v Raspenavě Termín: 12. 5. 2014 (pondělí) – 10. 10. 2014 (pátek) Vážení cestující, z důvodu pokračování rekonstrukce silnice Frýdlant – Raspenava – Hejnice – Bílý Potok (č. II/290) dojde v letošním roce k rozsáhlým uzavírkám v oblasti města Raspenavy, věnujte proto prosím pozornost níže uvedeným opatřením v autobusové i železniční dopravě. Vyloučené úseky autobusové dopravy: • Frýdlant u Koruny („na Hágu“) – Raspenava, v aleji – Raspenava, křiž. (odbočka na Oldřichov) • Raspenava u mostu (odbočka na Ludvíkov) – Luh – Lužec – Hejnice aut. st. (nádraží ČD) Objízdné trasy autobusových linek 650 (Frýdlant – Raspenava – Hejnice – Bílý Potok), 651 (Frýdlant – Raspenava – Hejnice – Nové Město p. S.) a 652 (Frýdlant – Raspenava – Nové Město p. S.): •základní (přes Raspenavu): Frýdlant aut. nádr. – Frýdlant nem. (místo Bělíkovy) – Raspenava křižovatka (od Krásného Lesa) – pravidelná trasa ul. Fučíkova (zastávky U Malíře, u lávky, lékárna, část spojů kolem nádraží) – Raspenava u mostu – Ludvíkov (u křižovatky náhradní zastávky), kde se trasa větví: linka 650: – Lázně Libverda – Hejnice – dále pravidelná trasa směr Bílý Potok či Ferdinandov linky 651 a 652: – pravidelná trasa směr Nové Město p. S. • zkrácená (mimo Raspenavu, netýká se linky 652): Frýdlant aut. nádr. – Frýdlant, nem. (místo Bělíkovy) – Hajniště – Nové Město p. S. – Ludvíkov – Lázně Libverda – Hejnice – linka 650 dále pravidelná trasa směr Bílý Potok či Ferdinandov Objízdná trasa autobusové linky 659 (Liberec – Raspenava – Hejnice – Nové Město p. S., „DENSObus“): (Liberec – Oldřichov –) Raspenava křiž. – pravidelná trasa ul. Fučíkova (zastávky U Malíře, u lávky, lékárna, část spojů kolem nádraží) – Raspenava, u mostu – Ludvíkov – Nové Město p. S. (kde se otočí) – Ludvíkov – Lázně Libverda – Hejnice (v úseku Ludvíkov – Lázně Libverda – Hejnice pojedou spoje opačně než v pravidelném provozu, začínat/končit budou v Hejnicích místo v Novém Městě p. S.) Uvedenými opatřeními bude na linkách 650 - 652 vynechána i zastávka Frýdlant u Koruny („na Hágu“), která bude obsluhována náhradním způsobem odkloněním vybraných spojů linky 640 (Liberec – Mníšek – Dětřichov – Frýdlant) a zavedením dalších spojů navíc na této lince v okružní trase: Frýdlant aut. nádr. – Větrov – Frýdlant, u Koruny („na Hágu“) – Frýdlant, pod zámkem – Frýdlant, Bělíkova – Frýdlant, aut. nádr. – Frýdlant, žel. st. (jedním i druhým směrem) Pro zajištění spojení území mezi Raspenavou a Hejnicemi (oblast Luhu a Lužce) bude rozšířen provoz železniční dopravy na trati Raspenava – Hejnice – Bílý Potok i do večerních hodin, přidány budou tyto vlakové spoje navíc, (resp. u některých stávajících bude rozšířen rozsah jejich provozu): Z Raspenavy (směr Luh, Lužec, Hejnice): 20:04 (pracovní dny + neděle), 21:04 (denně), 22:10 (pracovní dny), 23:04 (pracovní dny) Z Hejnic (směr Lužec, Luh, Raspenava): 18:39 (nově denně), 19:39 (nově pracovní dny + neděle), 20:39 (denně), 21:45 (pracovní dny), 22:39 (pracovní dny) Všechny výlukové jízdní řády jsou k dispozici na webu www.iidol.cz, upravený jízdní řád vlaků i na www.cd.cz. „Liberecký kraj děkuje cestující veřejnosti za pochopení pro tyto nezbytná opatření,“ obrátil se na obyvatele Raspenavy a okolí s prosbou o schovívavost a trpělivost krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník. Akce je podle něj spolufinancována z programu Ministerstva pro místní rozvoj na obnovu krajského majetku poškozeného povodní v roce 2010. Rozsahem se stavba týká rekonstrukce silnice II/290 v Libereckém kraji v délce cca 7,6 km, v úseku od začátku silnice II/290 ve Frýdlantu až po konec Raspenavy. Stavba navazuje na již dva zrekonstruované úseky silnice ve Frýdlantu pod zámkem (celková délka 320 m) a v Raspenavě (celková délka 474 m). „Ve velké míře na tomto úseku byly poničeny nebo zcela odplaveny zdi (sousedící s řekou Smědá), zídky, části vozovky, krajnice a na mnoha místech bylo podemleto silniční těleso,“ přiblížil situaci vedoucí odboru dopravy KÚ LK Jan Čáp.

Zveřejněno na: http://vladimirmastnik.kraj-lbc.cz//n:16709

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.