Liberecký kraj a jeho regiony v turistické sezoně 2014

Po trochu zvláštní zimní sezoně v horských střediscích všichni jistě s napětím očekáváme, jaké budou nadcházející měsíce. Nabídka pro návštěvníky Libereckého kraje a jeho čtyř turistických regionů – Jizerských hor s Frýdlantskem, Českého ráje, Českolipska a Krkonoš - je opět velmi bohatá. Cílem všech „hráčů“ na poli cestovního ruchu je bezesporu přilákat co nejvíce návštěvníků, kterých bylo v uplynulém roce 680 tisíc, což je stále vzestupný a potěšující trend. Cestovní ruch má již dnes nemalý význam pro ekonomiku našeho kraje. Přesto není jeho obrovský potenciál dosud plně využitý, zvláště pak možnosti zaměstnanosti obyvatel ve službách cestovního ruchu.
Abychom naplnili výše uvedené cíle, je důležitým úkolem resortu neustále rozvíjet nabídku pro návštěvníky s použitím nejrůznějších moderních forem prezentace, abychom uspěli v konkurenci jiných krajů nebo nabídky zahraniční dovolené. V tomto směru se celkem daří získávat finanční zdroje z fondů EU – programu Ziel III. a ROP – NUTS II Severovýchod. Zároveň rozšiřujeme spolupráci s nejrůznějšími partnery v rámci Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje i mimo něj (např. Národní památkový ústav – územní pracoviště Sychrov, Svaz výrobců skla a bižuterie, Svaz obchodu a cestovního ruchu, v letošním roce jsme prohloubili spolupráci s Lesy ČR, s.p., Krajským ředitelstvím Liberec, komunikujeme i s jednotlivými podnikatelskými i neziskovými subjekty).
Každým rokem je vybíráno nosné téma propagace kraje, které by návštěvníky zaujalo a zároveň představilo nějaký zajímavý segment turistické nabídky. V minulém roce bylo zvoleno motto „Proměny času“ představující bohatou nabídku hradů a zámků, ale i technických památek. Pro návštěvníky připravil odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu novou brožuru Hrady, zámky, hradní zříceniny, trhací mapu Hrady a zámky Euroregionu Nisa, pohledy, kalendáře i oblíbené pexeso, na webové turistické portály byla implementována geohra. Na toto téma proběhla také fotografická soutěž. Z nejhezčích fotografií vznikla putovní výstava, která zve k návštěvě našich ojedinělých památek. Na závěr této rekapitulace připomenu ještě z oblasti prezentace technických památek oslavy 40. výročí otevření horského hotelu a vysílače Ještěd. Soubor akcí vyvrcholil bohatým programem v sobotu 21. září, kdy doputovalo na Ještěd více než 8 tisíc návštěvníků. V letošním roce opět připravujeme oslavy Ještědu na sobotu 20. září – symbol našeho kraje si trvalou pozornost jistě zaslouží.
Pro rok 2014 jsme ve shodě s regiony zvolili téma „Po stopách letokruhů“, které je zaměřeno na dřevo a vše, co s tím souvisí. Ačkoli jsou u nás pěší turistika a cykloturistika oblíbené, chceme tímto tématem ještě více návštěvníky i obyvatele Libereckého kraje inspirovat k pobytu v naší krásné přírodě. Neoddělitelnou součástí krajiny je lidová architektura, kde dřevo hrálo nezastupitelnou roli, což dokládá i nová expozice našeho Muzea Českého ráje na Dlaskově statku v Dolánkách. Dále zveme na Dny otevřených podstávkových domů (6. 7.), nejrůznější akce na rychtě v Kravařích apod. Nově je na webu zmapováno více než sto naučných stezek, k návštěvě zvou i nové úseky cyklotras. Důraz klademe na propagaci Hřebenovky - nově vyznačené trasy po hřebenech Jizerských a Lužických hor. Přivádí návštěvníky i do méně známých míst a pokud si někdo neví rady, může využít v informačních centrech nové brožury s tipy na výlety včetně map, nebo získat informace na krajských webových stránkách.
Zcela ojedinělou nabídku letošního roku pak představuje Oblastní galerie Lázně a centrum iQlandie.
Samozřejmě je stále ještě hodně úkolů před námi – větší oslovení mladé generace (sociální sítě, geocaching), cílená komunikace s návštěvníkem. Čeká nás práce na modernizaci expozic muzeí, rádi bychom se dočkali například archeoparku s poutavou formou prezentace archeologického dědictví, stále máme dluh vůči hendikepovaným návštěvníkům.
Cíl, který jsem formulovala v úvodu tohoto příspěvku, je však možné realizovat pouze ve spolupráci s mnoha partnery. Zcela zásadní je v tomto směru úloha privátní sféry – bez kvalitních služeb, bez vzdělaných, pilných a ochotných lidí nelze k němu dojít. A bohužel, právě tuto oblast můžeme ovlivnit nejméně.

PhDr. Hana Maierová
hana.maierova@kraj-lbc.cz

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.