Kraj na veřejných zakázkách od začátku letošního roku ušetřil přes 125 mil. Kč

Liberecký kraj pokračuje v úsporách při vypisování veřejných zakázek. Od začátku letošního roku ušetřil na 60 veřejných zakázkách celkem 125.588.957 Kč.

V období od 1. 1. 2014 do 31. 7. 2014 bylo vyhodnoceno celkem 24 veřejných zakázek zadávaných dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a 36 veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných resortem investic.

Předpokládaná hodnota všech 60 veřejných zakázek činila 449.329.625 Kč bez DPH. Vysoutěžené částky, resp. ceny dle smluv jsou ve výši 323.740.668 Kč bez DPH. Libereckému kraji to tak přineslo úsporu téměř 28 % z původně stanovené hodnoty zakázek, což je více než 125,5 mil. Kč.

„Kromě dosažení finanční úspory Liberecký kraj velmi důsledně prověřuje zachování kvality dle projektové dokumentace,“ říká ekonomický náměstek hejtmana LK Marek Pieter.

Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.