Seznam nemovitostí Libereckého kraje je nově dostupný na webu

Liberecký kraj na svých internetových stránkách spustil novinku - seznam nemovitého majetku, který má ve svém vlastnictví, jak sám kraj, tak i jeho příspěvkové organizace.

Seznam, kde jsou centralizovány informace o nemovitém majetku, je dostupný pod názvem FAMA. Výhodou je možnost vyhledávání podle různých kritérií. Veřejnosti je k dispozici na odkazu http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/fama.

Seznam bude aktualizován jednou ročně, a to za převážného přispění příspěvkových organizací, které mají největší podíl na realizaci tohoto projektu.

„Nově spuštěný seznam nemovitého majetku FAMA je dalším krokem Libereckého kraje k co největší možné transparentnosti a informovanosti v majetkových otázkách kraje,“ uvádí náměstek hejtmana pověřený řízením ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky Marek Pieter.

Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.