TZ: Starostové pro Liberecký kraj získali třetího koaličního partnera pro naplnění společných programových priorit.

23. 2. 2015, Liberec

Koalice SLK a ZpLK (Změna pro Liberecký kraj) ztratila většinu v zastupitelstvu kraje před minulým jednáním v lednu 2015. Starostové pro Liberecký kraj poté jednali o možném formátu spolupráce s ČSSD, ODS a také s klubem ZpLK.

Výsledkem těchto jednání, je dohoda zastupitelských klubů SLK, ZpLK a ČSSD o spolupráci v Zastupitelstvu Libereckého kraje a prosazování společných priorit pro zbytek volebního období do října 2016. Ve své práci chceme navázat na programové prohlášení původní koalice SLK a ZpLK, představené 27. listopadu 2012 a pokračovat v jeho naplňování. Naším cílem je otevřený, odpovědně a efektivně hospodařící Liberecký kraj, usilující o udržitelný rozvoj celého území, vstřícný ke svým obyvatelům, obcím a městům, podnikatelskému i neziskovému sektoru.

Zastupitelský klub Starostů pro Liberecký kraj pracuje zodpovědně, stabilně a v plném složení od voleb v roce 2012. Koalici včetně konkrétních priorit podporuje náš zastupitelský klub a všech jeho 13 zastupitelů.

Řízení Libereckého kraje v menšině bez jasně dané odpovědnosti za rozhodování v Zastupitelstvu nebo v Radě kraje není při řízení kraje podle našeho názoru možné. Liberecký kraj v současné době potřebuje stabilní vedení kraje, i s ohledem na to, že se v roce 2015 připravuje realizace projektů na obnovu silnic II. a III. třídy za více než 1,4 miliardy korun, což je nejvíce za rok od vzniku krajů. Také v ostatních resortech probíhá realizace nebo příprava projektů. Jako nejsilnější zastupitelský klub se nemůžeme zbavit své odpovědnosti za fungování kraje.

Starostové pro Liberecký kraj jsou v zastupitelstvu i nadále připraveni spolupracovat se zastupiteli ze všech zastupitelských klubů a společně hledat nejlepší řešení pro rozvoj kraje a život jeho obyvatel.

Pohled zpátky, aneb rekapitulace vývoje koalice za poslední rok

V rámci koaličního jednání se ZpLK jsme již 7. května 2014 požádali o dodržování koaliční smlouvy a přijetí osobní odpovědnosti lídra Změny pro Liberecký kraj Jana Korytáře za činnost v Radě kraje a zároveň popsali konkrétní nedostatky ve fungování některých resortů a komisí Rady kraje. V červenci 2014 jsme byli informováni o tom, že případné personální změny spojuje ZpLK s výsledkem budoucích komunálních voleb. V září 2014 vystoupila ze zastupitelského klubu ZpLK paní radní Ivana Hujerová, která zároveň konstatovala, že její podpis pod koaliční smlouvou dále platí. Koalice SLK a ZpLK tedy dále disponovala většinou 23 hlasů v krajském zastupitelstvu. Krok Ivany Hujerové byl z pohledu zastupitelů SLK vyústěním vnitřních problémů ve fungování zastupitelského klubu ZpLK, který v posledních měsících přestal naplňovat principy koaliční spolupráce a obsah koaliční smlouvy. Celé tiskové prohlášení naleznete zde: http://www.starostoveprolibereckykraj.cz/tiskove-prohlaseni-512.html

V listopadu 2014 na základě neřešení požadavků SLK a ztráty důvěry ostatních radních k práci a spolupráci se Zuzanou Kocumovou navrhl do programu jednání listopadového Zastupitelstva zastupitelský klub SLK odvolání statutární náměstkyně hejtmana paní Zuzany Kocumové. Hlavním důvodem pro tento krok byl stav resortu zdravotnictví a fungování koalice. Pro návrh hlasovalo 35 přítomných zastupitelů, odvolání z funkce podpořili nejenom opoziční zastupitelé, ale také členové Rady kraje, nominovaní za ZpLK. Vedením resortu zdravotnictví byl dočasně pověřen náměstek hejtmana pan Marek Pieter, jeho pohled na hlavní problémy resortu zdravotnictví po dvou měsících správy tohoto resortu naleznete zde: http://www.starostoveprolibereckykraj.cz/tiskove-prohlaseni-525.html

Od listopadu 2014 jsme vedli řadu jednání o doplnění Rady kraje o chybějícího člena. Starostové preferovali hledání podpory pro návrh ZpLK na doplnění uvolněné pozice v Radě kraje a to při jednáních se všemi zastupitelskými kluby. Klub ZpLK oznámil dne 21. 1. 2015, že na jednání zastupitelstva kraje dne 27. 1. 2015 navrhne do funkce náměstka hejtmana pro zdravotnictví pana André Jakubičku, starostu Železného Brodu v období 2010 – 2014, člena zastupitelského klubu ZpLK. Po tomto oznámení se dne 22. 1. 2015 na hejtmana obrátila členka zastupitelstva paní Zuzana Kocumová a informovalo ho o vytvoření nového čtyřčlenného klubu ZpLK, který není součástí koalice. Do tohoto nového zastupitelského klubu nakonec vstoupili zastupitelé paní Kocumová a pánové Baxa a Korytář. Koalice SLK a ZpLK uzavřená v listopadu 2012 tak ztratila většinu v krajském zastupitelstvu. 27. ledna 2015 předseda zastupitelského klubu ZpLK pan Josef Jadrný návrh na volbu nového člena Rady kraje stáhnul, neboť pro tento návrh neexistovala většina zastupitelů koalice ani jasná dohoda o podpoře návrhu ze strany opozice.

Starostové pro Liberecký kraj projednali možné formáty spolupráce při řízení Libereckého kraje do konce volebního období jak s ČSSD, tak s ODS. Nebylo to pro nás v žádné fázi vyjednávání o názorech na celostátní politická témata, ale jednání o pokračování programu odpovědně hospodařícího otevřeného kraje.

Jasným a stabilním řešením pro SLK je v tuto chvíli rozšíření koalice, ve které bude kromě nás a ZpLK fungovat i ČSSD. Na zastupitelstvu Libereckého kraje, které se koná 24. 2. 2015 budeme navrhovat toto složení Rady Libereckého kraje:

Martin Půta – hejtman

PhDr. Hana Maierová - statutární náměstkyně hejtmana, řízení resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury

Marek Pieter - náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky

Josef Jadrný - náměstek hejtmana, řízení resortu životního prostředí a zemědělství

Mgr. Lenka Kadlecová – náměstkyně hejtmana, řízení resortu sociálních věcí

Vladimír Mastník - člen rady kraje, řízení resortu dopravy

Alena Losová - členka rady kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti

Mgr. Petr Tulpa - člen rady kraje, řízení resortu zdravotnictví

RNDr. Vít Příkaský - člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova

Dokument "Společné priority koalice" je ke stažení ve formátu PDF zde.

Lena Mlejnková, předsedkyně Klubu zastupitelů SLK

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.