Město Semily má nové vedení

Situace v městské nemocnici po čtyřech měsících fungování nového vedení došla do stadia, kdy hrozí její výrazné omezení až zavření. A vedení města ani nemocnice nejedná, zastupitele neinformuje, svolaná jednání bez náhrady ruší. Důvěra ve schopnosti vedení města a nemocnice tuto zachránit se blíží nule. Jako jedinou šanci, jak se ještě pokusit zachránit nemocnici, která je významným poskytovatelem zdravotní péče v regionu, která je ale také největším zaměstnavatelem v Semilech, nalezla většina zastupitelstva v okamžité změně vedení.

Novou starostkou města Semily s prvořadým úkolem záchrany semilské nemocnice se na dnešním zasedání zastupitelstva stala Lena Mlejnková, pozici prvního místostarosty bude jako neuvolněný vykonávat Tomáš Sábl z Volby pro Semily, 2. místostarostou zůstává (také jako neuvolněný) Vladimír Šimek. Radu doplní Jan Farský. Zbylá tři místa, do plného stavu sedmi členů, byla nabídnuta třem stranám bývalé koalice.

Lena Mlejnková byla v letech 2010-2014 místostarostkou města Semily, v roce 2014 vedla kandidátku Volby pro Semily. Volby, s dvojnásobným náskokem před druhým ANO, vyhrála s počtem 8 mandátů, samotná Lena Mlejnková získala nejvíce preferenčních hlasů.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.