Martin Půta: Reakce na zamítnutí stížnosti

Jak už na základě informace státního zastupitelství informovala media, zamítlo Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem, pobočka Liberec stížnost proti zahájení trestního stíhání, kterou podali moji právní zástupci dne 26.ledna 2015. Toto rozhodnutí bylo doručeno 9.dubna 2015.
Stejně jako v den, kdy mi bylo sděleno obvinění, tedy téměř před pěti měsíci, chci zdůraznit, že jsem se žádné trestné činnosti nedopustil, žádný úplatek nepřijal a v rámci rozhodování o projektu Centrum podpory geotermálního využití energie jsem postupoval standardně. Všechny kroky měly za hlavní cíl minimalizovat rizika tohoto projektu, jehož financování z prostředků ROP Severovýchod bylo schváleno v roce 2011, tedy více než rok a půl před tím, než jsem byl zvolen předsedou Výboru regionální rady NUTS II Severovýchod. V rámci projektu nebyla proplacena ani koruna z veřejných peněz, nemohla vzniknout ani nevznikla žádná škoda, což bylo mimo jiné výsledkem změny financování projektu.
V reakci na to, že dozorující státní zástupce zamítl stížnost proti zahájení trestního stíhání, požádáme ve spolupráci s právními zástupci nadřízené Vrchní státní zastupitelství v Praze o výkon dohledu nad postupem Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, a následně zvážíme i možnost podání ústavní stížnosti.“

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, 14.4.2015

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.