Krajská koalice stvrdila spolupráci sepsáním Koaliční smlouvy

Tisková zpráva

V návaznosti na dohodu zastupitelských klubů SLK, ČSSD a ZpLK z února 2015 o spolupráci v Zastupitelstvu Libereckého kraje, podepsali dne 26. 5. 2015 zastupitelé SLK, ČSSD, Změna pro Liberecký kraj a paní Ivana Hujerová (která není členkou žádného klubu) Koaliční smlouvu, která stanovuje veškerá pravidla pro společné fungování v rámci koalice až do konce volebního období 2012 – 2016.

Koalice se především zavazuje plnit Programové prohlášení Rady LK, které je přílohou Smlouvy, základní cíle koaliční spolupráce jsou:

  1. Stanovení pravidel, která zamezí korupčnímu jednání a střetu zájmů ve všech orgánech LK

  2. Co nejširší zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů LK

  3. Koaliční strany se zavazují pečovat o vyvážený rozvoj LK

  4. Koaliční strany budou podporovat a usilovat o obsazení jednotlivých pozic na KÚ LK na základě výběrových řízení a odborných znalostí uchazečů

Dále se zástupci koalice domluvili na tom, že jednotlivé strany spolu budou vždy jednat jako rovnocenní a suverénní partneři, že budou usilovat o přijímání společných rozhodnutí konsenzuálním způsobem a v případě nedosažení shody vyšlou své zástupce na koaliční jednání. Také se v koaliční smlouvě přesně určuje řešení případných sporů v rámci koalice, princip spolupráce s ostatními volebními stranami, dále se vymezuje i složení a kompetence Rady LK, jednotlivých výborů a komisí a účast členů v orgánech společností LK.

Lena Mlejnková, předsedkyně Klubu zastupitelů SLK k tomu uvedla: „Jsem velmi ráda, že tento dokument vznikl a že jsme se všichni bez problémů dohodli na jeho znění. Tyto základní věci je vždy důležité si vymezit, aby nově vzniklá koalice mohla dál bez problémů fungovat až do konce volebního období“.

Lena Mlejnková
Předsedkyně Klubu zastupitelů Starostové pro Liberecký kraj

přílohy:
Programové prohlášení Rady Libereckého kraje
Koaliční smlouva 2012-2016

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.