Zásadní je stabilita fungování Krajské nemocnice Liberec

(tisková zpráva)

Obvinění generálního ředitele Krajské nemocnice Liberec, a.s. (KNL) MUDr. Luďka Nečesaného bylo tématem poslední schůzky krajských zastupitelů hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK), předsednictva SLK a klubu Starostů v Liberci. Předsedkyně dozorčí rady KNL Lena Mlejnková informovala přítomné o mimořádném jednání dozorčí rady dne 27. 6. 2015.

Předsedkyně dozorčí rady KNL Lena Mlejnková požádala generálního ředitele, aby na příštím jednání DR KNL předložil doplňující informace a dokumenty. Dále jej požádala, aby dozorčí radu informoval
o své manažerské smlouvě a dodržování konkurenční doložky po nástupu do funkce generálního ředitele KNL v létě 2013.

Pro Starosty je důležitá stabilita fungování krajské nemocnice, dokončení rozběhnutých nebo připravovaných projektů v celkové hodnotě více než 200 milionů korun, převážně financovaných z evropských fondů, například pořízení lineárního urychlovače pro onkologické centrum, modernizace traumacentra, nákup gamakamery a jiné. Za zásadní považujeme pokračování přípravy projektu modernizace nemocnice, bez kterého nelze dlouhodobě garantovat rozsah a kvalitu zdravotnické péče poskytované obyvatelům Libereckého kraje. Podporujeme také jednání o bližší spolupráci s dalšími nemocnicemi v Libereckém kraji. Vedení Krajské nemocnice Liberec, tedy představenstvo společnosti a management pod vedením Luďka Nečesaného, podle našeho názoru plní očekávání svých akcionářů jak v oblasti ekonomické a investiční, tak v oblasti zajištění zdravotní péče.

Na základě veřejných prohlášení předsedy Změny Jana Korytáře v uplynulých dnech, konstatujeme, že zástupkyně Změny paní Zuzana Kocumová, coby členka dozorčí rady KNL, hlasovala

27. 6. 2015 stejně, jako všichni ostatní zástupci akcionářů. Tedy, že nevidí žádné důvody k personálním změnám ve vedení KNL na základě obvinění. Na jednání dozorčí rady nepožadovala žádné doplňující informace, nehovořila ani o morálním či jiném selhání, ani nekladla žádné podmínky nebo ultimáta pro setrvání pana ředitele ve funkci.

Nesouhlasíme s tím, aby prohlášení jednotlivců destabilizovalo fungování krajské nemocnice. Rádi bychom proto panu Korytáři připomněli, že krajskou nemocnici řídí její představenstvo a dozorčí rada. Složení dozorčí rady KNL je pro připomenutí následující.

Tibor Batthyány(ANO), nominován za město Liberec
MUDr. Pavel Buchvald, nominován za zaměstnance KNL
Ing. Tomáš Hocke (Nez. blok), nominován za město Turnov
Ing. Jaroslav Knížek (ANO), nominován za město Turnov
Bc. Zuzana Kocumová (Změna), nominována za město Liberec
Lena Mlejnková (SLK), nominována za Liberecký kraj
Ing. Vladimír Opatrný (ZpLK), nominován za Liberecký kraj
Ing. František Pešek (KSČM), nominován za Liberecký kraj
Mgr. Petra Plašková, nominována za zaměstnance KNL
MUDr. Jaroslav Porš, nominován za zaměstnance KNL
MUDr. Vladimír Šámal (ODS), nominován za Liberecký kraj

Ve vzniklé situaci jsme v dozorčí radě KNL a.s. připraveni hledat a podpořit racionální řešení vzniklé na základě dohody mezi akcionáři.

V Liberci dne 17. 7. 2015

Za hnutí Starostové pro Liberecký kraj
Lena Mlejnková
, předsedkyně klubu krajských zastupitelů SLK a předsedkyně dozorčí rady KNL
Petr Tulpa, radní pro zdravotnictví Libereckého kraje (SLK)
Michael Hron
, lídr SLK v Liberci

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.