Proč sportovci podporují SLK (TZ)

Musím říci, že z vyjádření některých lidí (dlouhodobě, ale i v článku MF) je mi smutno. Chtějí mluvit rádoby chytře a zasvěceně, ale fakticky ani neznají základní fakta (jako je např. počet mandátů starostů, že už ČSTV je dva roky v „propadlišti dějin“ apod.) Prostě chtějí senzaci za každou cenu!

Ohání se slovem politika, ale asi vůbec nevědí, co toto slovo významově znamená. Kdyby si přečetli alespoň základní definici, že politika = věc veřejná, nemohli by taková vyjádření vůbec vypustit z pusy. Jiná charakteristika politiky říká, že jde o “ovlivňování aktivit k dané oblasti činnosti“.

Předpokládám, že nebudou popírat fakt, že sport není něco ve vzduchoprázdnu, že je součástí života, že jde o určitou oblast lidské činnosti a že tedy politika má na něj, jako na více méně jakýkoliv fragment lidské činnosti, dopad. A to že člověk, a sportovci v tom nejsou jiní, podporuje činnosti a věci, které mu přináší užitek, je docela logické. Je přeci nezpochybnitelné (lidmi, kteří chápou fakta a nepřekrucují je), že za poslední volební období se postavení sportu v Libereckém kraji zásadně změnilo. A to nemám na mysli jen finanční prostředky, ale i např. ustavení samostatného výboru. Ať se tito mluvkové podívají do novodobé historie - na kraji vládly různé koalice tak proč sportu nevěnovaly takovou pozornost jako ta stávající v čele se SLK? Proč třeba v období 2008 – 12 nebyla ani oficiálně ustavena komise pro sport a byl jen jakýsi poradní orgán náměstka p. Cikla? Proč se do sportu oficiálně rozdělovalo v přechozím období jen mezi cca 0,7-1,5 mil. Kč/rok?

Proč současná krajská koalice v čele se SLK zajistila pro sport ve stávajícím volebním období zásadní postupný nárůst finanční podpory v ročním objemu od 30 do cca 60 mil. Kč?

Je tedy úplně logické, že sportovci budou podporovat toho, kdo jim pomohl a u koho je reálný předpoklad, že v případě volebního úspěchu jim bude i nadále pomáhat a finanční podporu sportu zachová.

Sportovci neudělali a neudělají nic jiného než to, že spojení se starosty dlouhodobě podporovali, podporují a hlásí se k němu. Navíc to dělají slušnou formou, „nepolitikaří“, nepomlouvají či neosočují „soupeře“.

Na úplný závěr mohu jen konstatovat (opět fakta), že Krajská organizace ČUS Libereckého kraje na své 16. valné hromadě dne 22. června 2016 přijala usnesení, ve kterém pro krajské volby 2016 doporučuje podpořit společnou kandidátku sportovců reprezentovaných Unií pro sport a zdraví a SLK.

Celkové usnesení bylo schváleno 86,95% hlasů – jedná se tedy o svobodné rozhodnutí, které je umístěno na našich webových stránkách a je volně komukoliv přístupné. Nic tedy netajíme, žádnou „kulišárnu“ nehrajeme.

V Liberci dne 17. 8. 2016

Ing. Vladimír Boháč
Zastupitel Libereckého kraje za SLK, předseda Výboru pro tělovýchovu a sport a předseda Krajské organizace ČUS LK

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.