Lídři SLK, Ano, ČSSD a ODS dnes podepsali Dohodu o vytvoření koalice

(TISKOVÁ ZPRÁVA)

Dnes odpoledne došlo k podpisu Dohody o vytvoření koalice v Libereckém kraji pro volební období Zastupitelstva Libereckého kraje 2016 – 2020. Lídři jednotlivých uskupení (Martin Půta – SLK, Jitka Volfová – ANO 2011, Pavel Svoboda – ČSSD, Dan Ramzer – ODS) se dohodli na spolupráci za účelem vytvoření Koaliční smlouvy a Programového prohlášení Rady Libereckého kraje s hlavním cílem – vytvořit stabilní vedení Libereckého kraje. Uvedené subjekty svými podpisy potvrdily, že Koaliční smlouvu i Programové prohlášení projednají ve svých orgánech tak, aby oba dokumenty mohly být podepsány ještě před plánovaným zasedáním ustavujícího Zastupitelstva Libereckého kraje, tj. před 8. 11. 2016.

Dále se zúčastněné subjekty domluvily na navržení personálního obsazení jednotlivých rezortů Rady Libereckého kraje takto:

SLK
Hejtman – Martin Půta
Člen rady pro rezort dopravy a investic – Marek Pieter
Člen rady pro rezort kultury, památkové péče a cestovního ruchu – Ing. Květa Vinklátová
Člen rady pro rezort životního prostředí, zemědělství a rozvoj venkova - Jiří Löffelmann
Člen rady pro rezort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti – Mgr. Petr Tulpa

ANO 2011
Statutární náměstkyně pro rezort ekonomiky, správy majetku a informatiky – Jitka Volfová
Člen rady pro rezort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování – Ing. Radka Loučková – Kotasová

ČSSD
Člen rady pro rezort sociálních věcí – Pavel Svoboda

ODS
Člen rady pro rezort zdravotnictví – MUDr. Přemysl Sobotka

V Liberci dne 17. 10. 2016

Martin Půta, volební lídr za SLK

TZ ke stažení (PDF)
Dohoda o vytvoření koalice ke stažení (PDF)

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.