Programové prohlášení koalice pro volební období 2016-2020

Programové prohlášení koalice vymezuje základní programový rámec pro činnost Rady Libereckého kraje složené ze zástupců koalice Starostové pro Liberecký kraj, ANO 2011, ČSSD a ODS ve volebním období 2016–2020.

Preambule

Naším cílem je otevřený a odpovědně hospodařící Liberecký kraj, vstřícný k obyvatelům, obcím a městům, zaměstnavatelům, podnikatelskému i neziskovému sektoru.

Programové prohlášení koalice vymezuje základní programový rámec pro činnost Rady Libereckého kraje složené ze zástupců koalice Starostové pro Liberecký kraj, ANO 2011, ČSSD a ODS ve volebním období 2016–2020. Každý rok připravíme a zveřejníme zprávu o plnění společného Programového prohlášení a upravíme cíle na základě tohoto vyhodnocení, na základě připomínek jednotlivých členů Rady Libereckého kraje, členů Zastupitelstva Libereckého kraje, členů výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a komisí Rady Libereckého kraje, zástupců měst a obcí, neziskového sektoru, podnikatelských subjektů a dalších organizací, ale i jednotlivých občanů.

Členové Zastupitelstva Libereckého kraje za koaliční strany se tímto hlásí k programovému prohlášení koalice, které plně navazuje na předchozí dokument schválený radou pro volební období 2012–2016. Při prosazování a plnění programového prohlášení jsme připraveni spolupracovat se všemi zvolenými krajskými zastupiteli, k projednávaným návrhům budeme přistupovat na základě jejich obsahu a ne podle stranické příslušnosti předkladatele.

Plný text je v PDF příloze:

Programové prohlášení ke stažení (PDF)

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.