Zastupitelům SLK se v České Lípě podařilo prosadit vznik třídy pro batolata

Politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj se dlouhodobě zajímá o potřeby mladých lidí, v největších městech na Českolipsku bylo proto jedním z bodů volebního programu i zřízení tzv. batolecích tříd. Pro vznik takových tříd je nutné, aby měla obec volné kapacity ve školkách - pak je může využít pro skupiny dětí mladších tří let. Takové děti byly dosud přijímány jen výjimečně. Je vhodné, aby batolata byla oddělena od starších dětí, protože školka, definována právě věkem 3 let, už musí plnit jisté úkoly vzdělávací. Oproti tomu zřízení a provoz samostatných zařízení jeslového typu je daleko nákladnější. Speciální třídy pro batolata již fungují v Novém Boru, mají velký úspěch, neboť pomáhají rodičům, kteří musí nastoupit po rodičovské dovolené do práce a zároveň si nemohou dovolit platit soukromé hlídání. „V Novém Boru funguje tato speciální třída od letošního září. Zájem rodičů předčil veškerá naše očekávání, a proto připravujeme otevření druhé takové třídy“, doplnil starosta Nového Boru Mgr. Jaromír Dvořák (SLK).

Na základní provoz batolecí třídy půjdou v České Lípě dva miliony korun, další miliony  plánuje město vydat na stavební úpravy školek. „Toto opatření je v době, kdy ještě nemají mnohá města místa ve školkách, značný nadstandard a činí města atraktivnější. SLK je v České Lípě také jedinou stranou, které má ve svém politickém  programu potřeby  handicapovaných, která - a to dlouhodobě - bojuje za vznik nových  pavilonů pro děti s těžkými  handicapy a autismem. Na základě naší iniciativy  je v novém rozpočtu na rok 2016 10 milionů pro stavbu nového pavilonu“, dodává Mgr. Tomáš Vlček, zastupitel města Česká Lípa za SLK a předkladatel návrhu na zřízení třídy pro batolata. Batolecí třída by měla být v provozu od září 2016, vytipované jsou prozatím MŠ Špičák a  MŠ v  Dolní Libchavě.

  V Liberci dne 22. 12. 2015
Marek Pieter, předseda SLK

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.