Krize Změny a ANO na liberecké radnici

Tisková zpráva

ke koaliční krizi Změny a ANO na liberecké radnici

Změna pro Liberec vyzvala minulý týden Starosty pro Liberecký kraj k jednání o uzavření nové koalice na liberecké radnici

Člen zastupitelského klubu Změny Josef Šedlbauer informoval zastupitelský klub Starostů o rozhodnutí klubu Změny ukončit koaliční spolupráci s ANO a zahájit jednání o vytvoření nové koalice se Starosty pro Liberecký kraj. V nové koalici požaduje Změna post primátora.

Starostové nabídku Změny na jednání o společné koalici odmítli, neboť ani jedna koaliční strana ze stávající  koalice nevystoupila a nadále si drží pozice radních, náměstků i primátora. Starostové odmítají vstupovat do sporu koaličních partnerů a rozhodně ne způsobem navrženým Změnou. Starostové nebudou uzavírat jakoukoliv dohodu se Změnou za zády ANO a stejně tak obráceně.

Změna pro Liberec jako vítěz komunálních voleb 2014 a nejsilnější strana v Zastupitelstvu Statutárního města Liberec je plně odpovědná za neúspěchy dvouletého vládnutí ve spojenectví, které si na podzim 2014 sama zvolila, aby prosadila svůj volební program. Starostové nebudou přebírat štafetový kolík nashromážděných chyb koalice, ať už je to výrazně zaostávající příprava IPRÚ ohrožující potřebné investice do majetku města a veřejných služeb v řádu stovek milionů korun, špatně připravený a dosud neschválený rozpočet města na rok 2017, hrozba sankcí a soudní spor s Teplárnou či kolaps přípravy územního plánu a termín jeho projednání v nedohlednu.

Krize, do níž naše město Liberec dohnala Změna s ANO, není jen důsledkem neschopnosti se spolu domluvit, hledat řešení problémů města a kompromisy s opozicí, ale také smutným vyvrcholením arogantního způsobu vedení politiky, který se v Liberci uplatňoval v posledních dvou letech. Pokud se má Liberec z této krize dostat a nepromarnit další dva roky, bude nutné, aby zastupitelé Změny pro Liberec a ANO přiznali selhání společného koaličního projektu a nabídli ze současné krizové situace poctivé východisko se zapojením všech zastupitelů do jejího řešení.

Podle našeho názoru už v těchto dnech nejde o koalici, Změnu a ANO, křesla primátora, náměstků a další placené funkce, ale především o naše město a jeho budoucnost.

Liberec dne 11. 1. 2017
Michal Hron, 602350931, michalhron@c-mail.cz

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.