Rychlostní komunikace E 35 na Hradec Králové … ano či ne?

„Silniční ale také železniční síť v kraji je potřeba modernizovat a to se týká i propojení Liberec - Hradec Králové. Podobné je to s propojením na Děčín a Ústí. Pro další rozvoj kraje a obecně také Česka není možné být kvalitně dopravně napojeni jen na Prahu a v případě železnice dokonce v žádném směru.

Vyjadřovat se k jednotlivým variantám vedení silnice I/35 bude podle mého názoru možné až ve chvíli, kdy budou k dispozici veškeré podklady, které objektivně posoudí jejich ekologický, ekonomický a rozvojový dopad na území. Na těchto variantách nyní pracuje soukromá společnost a já si počkám na její výsledky. Ti, kteří varianty vedení trasy I/35 posuzují již nyní, prokazují naprostý nedostatek soudnosti - politici by při svém rozhodování měli brát v potaz odborná stanoviska, a ne naopak. Pokud se odborná stanoviska upravují podle požadavku politiků, končí to špatně.“, vyjádřil své stanovisko lídr Martin Půta

Kontakt pro další informace:
Martin Půta
Mobil: +420 602 490 016
E-mail: starostoveprolibereckykraj@email.cz

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.