Ústavní soud rozhodl: “žumpa je plná”

Zdroj: ceska-media.cz

Dne 10. září 2009 rozhodl Ústavní soud o tom, že zákon o předčasných volbách je protiústavní a zrušil ho. Rozhodl tak drtivou většinou hlasů soudců (pro 13 z 15 včetně soudců Rychetského, Lastovecké a Výborného pocházející z lůna ČSSD, ODS a KDÚ-ČSL).

Již dříve však spadli nejvyšší představitelé státu do naprosté žumpy. To poté, co soud pozastavil rozhodnutí prezidenta o vypsání předčasných voleb na základě ústavní stížnosti poslance Mělčáka. Napadání Ústavního soudu ze strany prezidenta České republiky, snaha po zesměšnění Ústavního soudu z úst předsedy ODS, vyhrožování Ústavnímu soudu ze strany předsedy ČSSD, nabádání občanů k podání trestního oznámení ze strany předsedy Senátu a předsedy KSČM na toho, kdo na protiústavnost zákona o předčasných volbách poukázal a snaha poslanců Jičínského a Bendy o ignoraci rozhodnutí Ústavního soudu jsou ty největší excesy, ale zdaleka ne jediné, které zazněly z úst nejvyšších představitelů státu, ze strany zákonodárců.

Ústavní soud rozhodl dne 10. září nejen o tom, že zákon o předčasných volbách je protiústavní, ale ve svém důsledku i o tom, že všichni ti senátoři a poslanci, kteří o tento zákon schválili, jednali protiústavně, jednali v rozporu s nejvyšším zákonem této země, v rozporu s Ústavou. Ti, kteří jednají v rozporu s nejvyšším zákonem této země, kteří jednají v rozporu s ústavou, ztratili dle mého přesvědčení jakékoliv morální právo, rozhodovat a tvořit zákony nižší právní síly. Není přece možné, aby občané tohoto státu byli svázáni množstvím zákonů, které jsou povinni dodržovat, když ti, kteří je tvoří, nejenže sami zákon zákonů porušují, ale kteří poté, co Ústavní soud koná (a to ještě předtím než vynese definitivní verdikt), štvou proti Ústavnímu soudu výše popsaným způsobem.

Drzost klanu rómských zlodějů kovů, kteří (poté co jeden z jejich členů předloni zahynul poté, co si podřezal nosný sloup při krádeži v jedné kladenské hale) obvinili město Kladno, že špatně střežili objekt v kterém kradli, byla x-násobně překonána. Nejvyšší představitelé státu opakovaně obviňovali Ústavní soud, že způsobil ústavní krizi. Krizi však nemohl způsobit ten, kdo dbá na dodržení Ústavy, ale jen a jen ten, kdo Ústavu porušil. Za krizi jsou plně odpovědni jen a jen ti zákonodárci, kteří pro protiústavní zákon hlasovali.

Nebylo to poprvé, co Ústavní soud rozhodl, že zákonodárci jednali v rozporu s Ústavou (viz. tzv. přílepky). Poprvé však téměř kompletní politická špička (s výjimkou těch, co jsem neměl nikdy příliš rád, KDÚ-ČSL a Zelených) zareagovala tak hystericky a skandálně. A to jak proti tomu, kdo na jejich počínání poukázal, tak proti tomu, kdo o jejich počínání rozhodoval. Nic není výstižnější než známé: “zloděj křičí, chyťte zloděje” či Krylovo “vrah o morálce káže”.

Politické strany si stěžovaly, že byla narušena jejich předvolební kampaň. Nikoli, nic je tak skvěle neodhalilo, jako jejich počínání v uplynulých dnech, kdy ruku v ruku ba téměř v objetí občanský demokrat, sociální demokrat a komunista šlapali na samé právní základy našeho státu.

Michael Canov

Autor je starosta Chrastavy.Zveřejněno na virtually.cz.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.