POLITIKA: Nenapravitelní...

Zdroj: neviditelnypes.cz/Michael Canov

aneb Melčákovi na milost a nemilost

 

Ústavní soud v odůvodnění svého verdiktu dne 10. září mimo jiné pravil:

 

”Ústavní soud závěrem konstatoval, že napadený ústavní zákon je i retroaktivní, přitom princip zákazu retroaktivity práva patří také mezi podstatné náležitosti demokratického právního státu. Retroaktivita napadeného ústavního zákona spočívá v tom, že změnou pravidel v průběhu volebního období bylo porušeno právo občanů volit a být voleni se znalostí podmínek utváření z voleb vzešlých demokratických orgánů veřejné moci, včetně znalosti jejich volebního období.”

 

Reakcí politiků bylo schválení nového ústavního zákona  nabývajícího účinnosti dnem jeho vyhlášení.

 

Na základě výše uvedeného odůvodnění Ústavního soudu si neumím představit jiný nález Ústavního soudu ohledně nového ústavního zákona - v případě podání ústavní stížnosti - než odložení jeho účinnosti ke dni nových voleb.

 

Otázka dneška tudíž nezní, jestli je účinnost nového ústavního zákona v období od vyhlášení do dne nových voleb protiústavní či nikoli. Je zcela evidentní, že je. Otázkou je, zda poslanec Melčák, příp. poslanec Raninec podá ústavní stížnost a tím dá Ústavnímu soudu šanci této protiústavnosti zabránit. A předseda KDÚ-ČSL si je toho plně vědom a prosí pana Melčáka o čestné slovo, že stížnost nepodá… To jsme to dopracovali. Parlamentu nejde o to, aby schválil ústavní zákon, který by nebyl (do dne nových voleb) protiústavní, ale o to, aby Ústavní soud nemohl této protiústavnosti zabránit.

Autor je starosta Chrastavy

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.