Předvolební setkání kandidátů v Bílém Kostele

Ve čtvrtek 25.9.2008 proběhlo předvolební setkání kandidátů politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj v příjemném prostředí myslivecké restaurace Diana v Bílém Kostele, kterého se zúčastnilo 40 osobností kandidátky. Omluvili se ti kolegové, kteří se zúčastnili obecních zastupitelstev, nebo jiných důležitých obecních událostí.

Jednání zahájil kandidát na hejtmana pan Martin Půta starosta města Hrádek nad Nisou, který poděkoval všem kandidátům za dosavadní práci při přípravě předvolební kampaně Starostů.
Vysvětlil hodnoty, kterými se hnutí řídí a cíle, kterých chce dosáhnout.


  • Rovnoměrný a vyvážený rozvoj všech oblastí Libereckého kraje

  • Realizace projektů s přímým vlivem na zlepšení života a bezpečnost obyvatel

  • Průhledná a jasná pravidla pro rozdělování finančních prostředků z rozpočtu a odpovědné nakládání s majetkem kraje

  • Zastavení podpory megalomanských staveb a akcí

  • Zapojení veřejnosti, neziskového sektoru, měst a obcí do diskuse o dění v kraji a do rozhodování o jeho záměrech

  • Podpora neziskových organizací zaměřených na práci s dětmi, mládeží, seniory a lidmi s handicapem

  • Kvalitní zdravotní a sociální péče dostupná na celém území kraje

  • Zachování, obnova a ochrana životního prostředí a historického dědictví

  • Zlepšení stavu silnic a místních komunikací na území Libereckého kraje

  • Zastupitelstvo rozhodující na základě logických argumentů, zkušeností a osobní odpovědnosti zastupitelů a ne jen podle jejich politické příslušnosti


Na závěr svého vystoupení zdůraznil, že Starostové pro Liberecký kraj nejsou „světle modrou" variantou ODS, ale skutečnou alternativou ostatních politických stran. A také že do oficiálního zveřejnění výsledků voleb neproběhnou žádná jednání se zástupci jiných politických stran kvůli rozdělení případných funkcí.

Dalším presentujícím byl pan Mgr. Václav Horáček starosta Železného Brodu, který přítomné seznámil s aktuálním stavem financí a vysvětlil možnosti jak postupovat při podpisu darovacích smluv s jednotlivými dárci. Současný stav financování kampaně označil za pozitivní a požádal kandidáty o osobní angažování ve financování a to jak formou půjček tak přímých darů. Zopakoval to, že financování kampaně bude zveřejněno na tiskové konferenci v posledním předvolebním týdnu.

Následoval Mgr. Jan Farský starosta Semil, který přítomným presentoval aktualizovaný vzhled tiskových materiálů a webových stránek. Pozitivně hodnotil individuální přístup všech kandidátů ke „svým" spoluobčanům v rámci kampaně. Tento otevřený přístup je obrazem jejich denní práce, kandidáti mají okamžitě možnost získat od občanů její hodnocení. Osobní kampaň a kontakt s voliči je také hlavním směrem volební kampaně Starostů pro poslední tři týdny před volbami.

Posledním presentujícím byl Ing. Jiří Drda primátor města Liberec v letech 1990 – 1998, který přítomným vysvětlil své postoje a důvody, které ho vedly k účasti na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj a zdůraznil svou ochotu změnit stávající neutěšenou situaci ve vedení Libereckého kraje.

Na závěr proběhla diskuze zúčastněných nad průběhem kampaně a jejími dalšími kroky, s přáním co největší účasti voličů v krajských volbách dne 17. – 18. října 2008.

Martin Půta

Prohlédněte si také fotografie v naší fotogalerii

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.