V Hrádku zahájili rozsáhlou přestavbu centra

Zdroj: iGenus

Hrádek nad Nisou - V Hrádku nad Nisou v pátek odstartovali dlouho očekávanou rekonstrukci centra města. “Jedná se asi o největší investiční projekt města Hrádek nad Nisou v jeho moderních dějinách po roce 1945," řekl starosta Martin Půta.

“Obyvatelé a návštěvníci města se musí připravit na mnohá omezení, vyplývající z toho, že náměstí i ulice budou rekonstruovány nejen v jejich viditelné části, ale i pod povrchem - opravy a úpravy se týkají vodovodů, kanalizací, přeložek rozvodů elektřiny, telefonních kabelů i veřejného osvětlení," dodal. Stavební práce mají skončit do srpna příštího roku.

Na projekt, který si dohromady vyžádá asi 75,5 milionu korun, získalo město dotaci 62,575 milionu korun z Regionálního operačního programu. Na rekonstrukci vodovodu a kanalizace se bude podílet finančně i Severočeská vodárenská společnost.

Revitalizace centra se týká nejen Horního náměstí, ale i všech ulic v jeho okolí - Liberecké až po křižovatku s ulicí Generála Svobody, Školní, Kostelní, Lutherovy, Husovy, Tiché, části Žitavské, Anglické a Lékárnické. Do projektu revitalizace centra města se podařilo zařadit i kompletní rekonstrukci ulice 1. máje v celé její délce

Horní náměstí a přilehlé ulice

Příprava celého záměru začala v roce 2003.  Studie a projektová dokumentace respektují fakt, že centrum města je městskou památkovou zónou. Po opravě sítí bude celé náměstí předlážděno žulovou a čedičovou dlažbou. Dolní část náměstí bude sloužit jako parkovací plocha, horní část zůstane vyhrazena chodcům. Vznikne zde plocha pro postavení pódia, pamatováno je na přípojky. Oživujícím prvkem bude kašna a sluneční hodiny vyznačené v dlažbě - stín, ukazující čas, vytvoří svým tělem člověk, který bude chtít zjistit, kolik je hodin. Podél západní strany náměstí budou vysázeny okrasné stromy. V rámci projektu vznikne i rampa pro bezbariérový vstup do budovy městského úřadu.

Vozovky v okolí náměstí budou kryty převážně živičným povrchem, výjimkou budou dlážděná Kostelní, Lákarnická a Bartolomějská ulice. Chodníky bude tvořit žulová dlažba a ve větších vzdálenostech od náměstí betonová zámková dlažba. Změna čeká Anglickou ulici, vozovka zde bude mít šíři 3 metry, v její dolní části budou parkovací místa. V části před restaurací Camelot bude podstatně rozšířen chodník - auta zde budou nucena zpomalit, protože vozovka mezi Anglickou a Libereckou ulicí už nebude přímá, nýbrž vymezená zálivem chodníku.

Ulice 1. máje

Současný stav ulice 1. máje bývá často terčem stížností obyvatel města. Chodníky jsou úzké, takže rodiče s kočárky mají problém po nich projíždět, kvalita povrchů je místy až nebezpečná. Po rekonstrukci bude mít ulice zcela jiný vzhled - provoz se zklidní díky úpravám vozovky. Bude zúžena na tři metry. V horní části budou parkovací místa vpravo, o něco níže naopak vlevo, takže ani zde nepovede vozovka přímo. Další vydlážděná parkovací místa budou v prostoru před městským parkem a v dolní části ulice. Celkem vznikne v ulici 1. máje 52 parkovacích míst. Zbylé plochy v šíři ulice budou vydlážděny jako chodníky. I v ulici 1. máje budou vysazeny stromy a nízká zeleň. Ale vzhledem k tomu, že celá ulice je poměrně úzká, bude zeleň jen na několika místech.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.