Starostové vyzývají vládu: „Začněte okamžitě a důrazně řešit přímé i nepřímé dopady cen energií a pohonných hmot!“

Starostové pro Liberecký kraj (SLK) na svém sněmu odhlasovali výzvu vládě ČR: „Jako strana, která vyrostla z regionálních poměrů a členy jsou většinou starostky, starostové a další aktivní osobnosti v Libereckém kraji, žádáme, aby vláda začala bez odkladu důrazněji řešit přímé i nepřímé dopady cen energií a pohonných hmot na životy stále větší části obyvatel a fungování především malých a středních podniků – inspirací budiž vhodná řešení přijatá ostatními státy Evropské unie.“

V současné době, kdy inflaci pociťuje úplně každý ať už na cenách energií, potravin nebo dalších produktů, máme za to, že je potřeba jednat ve prospěch občanů, stejně jako se tomu děje v jiných evropských zemích. K nárůstu cen energií dochází v celosvětovém měřítku, dále je samozřejmě ovlivněno i ruskou invazí na Ukrajinu, která vyvolala obavy ohledně schopnosti zajistit dodávky energií. V rámci EU proto vznikla nová dohoda, podle níž členské státy do zimy naplní své skladovací kapacity a budou je solidárně sdílet s ostatními členskými státy.

V každé evropské zemi vlády řeší, jak pomoci svým občanům v současné krizi, a to nás to horší teprve čeká. Opatření naší vlády nám přijdou nedostatečná, na čemž jsme se shodli s přítomnými starosty a podporovateli našeho hnutí,“ doplňuje Martin Půta, předseda SLK a hejtman Libereckého kraje.

Jednotlivé evropské země přistoupily k dalším řešením – na Slovensku jde o „zmrazení“ stávajících cen elektřiny na následující 3 roky za cenu zhruba 1490 Kč za MWh, stát navíc dlouhodobě reguluje ceny za přenos a distribuci. Dále vláda navrhla vyplacení třináctého důchodu o půl roku dříve a jednorázový příspěvek především pro rodiny s dětmi v celkové výši 133 milionů eur.

V Chorvatsku vláda natrvalo snížila DPH na teplo z 25 na 13 %, stejná sazba je i na pevná paliva. Dočasně je sníženo DPH u plynu z 25 na 5 %. Stát od dubna dotuje část ceny plynu. Sociálně slabší dostanou měsíčně v přepočtu 1300 Kč na elektřinu, část důchodců dostane jednorázový příspěvek ve výši 1300 až 3900 Kč.

V Rakousku počítají s plošnou podporou pro domácnosti ve výši zhruba 3700 Kč, lidé v nouzi by mohli dostat až dvojnásobek. Navíc se jedná o daňových úlevách pro soukromý sektor a plošné úpravě daňové politiky. Ve Francii kromě zavedli krom zastropování cen také slevové poukazy na energie, na pomoc by měla dosáhnout víc než polovina obyvatel. V Německu našli řešení ve snížení povinných odvodů do fondů na obnovitelné zdroje a uvolnili 130 milionů eur na jednorázovou pomoc nízkopříjmovým domácnostem. V Polsku dočasně snížili DPH u potravin na nulu, u pohonných hmot na 8 % a u vytápění na 5 %.

Sněm SLK si zvolil také své vedení na další funkční období. Předsedou se stal znovu hejtman Martin Půta, místopředsedy za okres Liberec starosta Chrastavy a senátor Michael Canov a poslanec Jan Berki, za okres Semily jsou to starostka Semil Lena Mlejnková a krajský radní Jiří Ulvr, za Jablonecko starosta Janova nad Nisou Daniel David a starosta Zlaté Olešnice Jiří Černý a za Českolipsko náměstek hejtmana Jan Sviták a starosta Zákup Radek Lípa.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.