Vyjádření hnutí Starostové pro Liberecký kraj ke kauze v Pražském dopravním podniku a bývalého náměstka Hlubučka.

Starostové pro Liberecký kraj plně podporují postup vedení STAN při řešení kauzy Pražský dopravní podnik, stejně jako vyvození politické odpovědnosti konkrétních osob považujeme za přístup, který by měl být součástí politické kultury v naší zemi. Zároveň podporujeme svolání mimořádného sněmu STAN v co nejkratším termínu, kde musí proběhnout diskuse k současným kauzám a hledání kontrolních mechanismů, jak jim v budoucnosti předcházet, a to především v otázce financování a kontroly finančních darů.

Naši podporu má také předseda Vít Rakušan, který podle našeho názoru může jako jediný z vrcholných představitelů STAN provést hnutí tímto těžkým a bolavým obdobím,“ dodává Martin Půta, předseda SLK a hejtman Libereckého kraje. „Jsem přesvědčen o tom, že do nového vedení STAN musí kandidovat nové a respektované osobnosti z místní krajské a celostátní politiky. Tuto obměnu STAN jsme jako partnerské hnutí připraveni podpořit. Já sám proto do předsednictva kandidovat nebudu.

Starostové pro Liberecký kraj jsou samostatné politické hnutí se samostatnou politickou odpovědností a vlastní právní subjektivitou, nezávislé na STAN,“ doplňuje Lena Mlejnková, předsedkyně zastupitelského klubu SLK. „Jsme partnerským hnutím STAN, kteří v Libereckém kraji nepůsobí, nemají tady žádné základní organizace a žádnou politickou strukturu.“ Zatímco Starostové a nezávislí vznikli v roce 2004 ve Zlíně pod názvem Nezávislí starostové pro kraj, Starostové pro Liberecký kraj byli založeni v roce 2008 v Liberci jako politické hnutí regionálních starostek a starostů s ambicí změnit fungování Libereckého kraje.

Na základě stanov STAN je členem předsednictva STAN jeden zástupce SLK. „V rámci celostátních voleb do poslanecké sněmovny a senátu nominujeme vlastní kandidáty,“ uvádí Jan Sviták, člen předsednictva a statutární náměstek hejtmana pro dopravu. „Díky spolupráci se STAN můžeme prosazovat naše programové cíle nejenom na místní a krajské úrovni, ale také v Senátu a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.“ V tuto chvíli máme ve sněmovně dva zástupce, a to Jana Berkiho a Jarmilu Levko, a v senátu dva zvolené senátory Michaela Canova a Jiřího Voseckého. Členem SLK je také senátor Jaroslav Zeman.

Naše financování je nezávislé na STAN a je založené primárně na příjmech za mandáty z krajského zastupitelstva a Senátu. „Financování SLK je transparentní a dlouhodobě veřejnosti a novinářům přístupné na našem transparentním účtu,“ říká Jarmila Levko, zástupkyně SLK v poslanecké sněmovně. „Drtivá většina darů jsou dary od fyzických osob, především našich kandidátů v jednotlivých komunálních volbách. Menšina pak dary od regionálních firem, jejichž podpory si vážíme.

Kauza Pražský dopravní podnik a náměstek Hlubuček není podle našeho názoru systémovým selháním, ale zradou jednotlivce na principech, na kterých toto hnutí vyrostlo a funguje.

Pevně věříme, že tato kauza nepoškodí práci konkrétních starostek, starostů a dalších obecních a městských zastupitelů v obcích, městech a krajích.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.