Vyjádření senátora Michaela Canova k činnosti během senátního období 2016-2022 se zaměřením na prospěšnost vůči občanům vlastního senátního obvodu č. 34.

 1. Zákony:

  Základní činností senátora je spolupodílení se na tvorbě zákonů, jejich schvalování či zamítání. Přestože se zpravidla zákon týká celé republiky, může přinášet podstatný prospěch vůči občanům vlastního senátního obvodu.

  1. RUD – zásadně jsem se zasadil o navýšení RUD pro obce. Nejdříve v roce 2017 z 21,40 % na 23,58 % (což byl návrh Libereckého kraje, který jsem v Senátu prosazoval a prosadil) a poté v prosinci 2020 z 23,58 % na 25,84 % při rušení superhrubé mzdy, kde původně nemělo být navýšení vůbec žádné. Navýšení RUD tak činí celkem 4,44 % pro obce, což je pětina daňových příjmů pro každou obec, každé město mého senátního obvodu. Pro kraje včetně kraje Libereckého se podařilo prosadit navýšení z 8,92 % na 9,72 %.
  2. Kompenzační bonus pro obce – při kompenzacích pro podnikatele během koronavirové krize si nikdo neuvědomil, že je skryto, že tyto kompenzace z 26 % neplatí stát, ale obce a z 9 % kraje. Jsem pyšný na to, že jsem ve spolupráci se Sdružením místních samospráv tyto ztráty vůbec objevil a v následných lítých bojích v Senátu doslova uargumentoval ministryni financí tak, že byl schválen kompenzační bonus 1 250 Kč na občana, což například pro Liberec znamenalo 300 mil. Kč, a prosadil automatický kompenzační bonus i do budoucna. Pro kraje včetně kraje Libereckého se podařilo prosadit dalších 300 Kč na občana.
  3. GDPR – GDPR se stalo obrovským strašákem především pro astronomické výše pokut. Podařilo se mi po rakouském vzoru prosadit téměř revoluční zrušení pokut pro veřejné instituce jako jsou školky a školy a mnohé další. Na tento úspěch jsem velmi pyšný, původně jsem byl s tímto návrhem jako utopistickým úplně sám. Školy, školky a další veřejné instituce i v mém volebním obvodu tak mohou fungovat beze strachu z nesmyslných pokut.
  4. Novely mysliveckého zákona, zákona o pozemních komunikacích (odstraňování autovraků), školského zákona, zákon 3x a dost, a mnohé další byly zákony, na kterých jsem se výrazně podílel a které přinesly užitek i v mém volebním obvodu. Například Liberec díky novele odstranil za rok stovku autovraků.
  5. Stavební zákon – nový stavební zákon má zrušit 6 z 8 stavebních úřadů v mém senátorském obvodu (Český Dub, Hejnice, Hodkovice nad Mohelkou, Nové Město pod Smrkem, Příšovice a Raspenava). Již od funkčního období minulé Poslanecké sněmovny vedu intenzivní boj za jejich nezrušení. V tomto boji hodlám pokračovat (v případě obhájení mandátu) i nadále, považuji to za velmi důležité.
 2. Speciálně v mém volebním obvodu
  1. ORP Turnov – podílel jsem se na jednáních, která umožnila, že ORP Turnov získal jako jediný v republice výjimku možnosti působit na území tří okresů (Liberec, Semily, Jablonec) a tak obce mého senátorského obvodu sousedící s Turnovem, ale spadající do okresu Liberec, mají nadále ORP v bližším Turnově.
  2. Turów – podílel jsem se na půdě Senátu a též Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny na jednáních, které později vyústily v česko-polskou dohodu o Turówě, což se z mého senátního obvodu týkalo obcí Frýdlantska.
  3. Vodohospodářské dotace – Podle pokynů EU se dotace na vodohospodářské stavby mají poskytovat jen většinovým vlastníkům vodohospodářské infrastruktury (aby se nerozdrobila vlastnická struktura). Což ovšem města a obce, která jsou akcionáři SVS (kromě Frýdlantska prakticky všechny obce Libereckého a Ústeckého kraje) nejsou. Problém, který se týkal již v první fázi z mého senátorského Liberce (vodojem) a Dlouhého mostu se Šimonovicemi (kanalizace), jsem intenzivně jako senátor řešil na MŽP a výjimku pro obce, akcionáře SVS se podařilo po dlouhých a komplikovaných jednáních získat jak pro uvedené akcionáře, tak pro další, které tyto stavby teprve budou řešit.
  4. Spojení na Frýdlant – snažil jsem se pomoci realizaci. Pro odpor Nové Vsi jsem dokonce osobně předložil (včetně nákresů situace atd.) tehdejšímu premiérovi možné řešení (tunel). V současné době se projednává dokumentace územního plánu. Do konce letošního roku je předpoklad podání žádosti o územní rozhodnutí.
  5. Střediska volného času – nová vyhláška ministerstva školství má potenciál velmi omezit či dokonce zrušit střediska volného času v (nejen) mém senátorském obvodu. Snažím se tomu intervencemi na ministerstvu školství zabránit i když situace v tuto chvíli vypadá velmi nepříznivě.
  6. Pomoc starostům – snažil jsem se pomáhat starostům, v případě jejich zájmu, v jejich jednání na ministerstvech a dalších úřadech. Např. s primátorem Statutárního města Liberce v jednání o budově bývalého Skloexportu a mnohá další.
  7. Návštěvy obcí – snažil jsem se obce po celé období navštěvovat a konzultovat místní problémy.
  8. Návštěvy z obcí v Senátu – zavedl jsem pravidelné každoměsíční exkurze z obcí (od školáků po seniory) v Senátu. Součástí takovýchto exkurzí nebyly pouze klasické prohlídky, ale též hodinové diskuse nad činností Senátu a simulovaná „jednání pléna“, kdy si návštěvníci na vlastní kůži vyzkoušeli, jak takové jednání Senátu vypadá.
 3. Ústava
  1. Ctění Ústavy:

   Jsem si vědom, že může padnout dotaz, jak může mé ctění Ústavy pomoci občanům v mém senátním obvodu? Samozřejmě může, jakékoliv její porušení má nepřímý a někdy i přímý dopad na všechny občany. Bylo mi ctí, že jsem mohl po dobu 6 let pracovat v Ústavně-právním výboru a v Komisi pro Ústavu.

  2. Ústavní stížnosti: Podílel jsem se na podání několika ústavních stížností a v některých jsem i zastupoval ostatní senátory. Jsem rád, že právě tyto stížnosti patřily mezi ty úspěšné.
 4. Účast na hlasování

  Pokud senátor chybí na hlasování, je vcelku jedno, jaký má na předložený zákon názor. Když chybí a nehlasuje, tak je to prostě jako kdyby nebyl. Jsem rád, že svým voličům mohu zahlásit, že za těch 6 let byla má účast ze všech nejvyšší - 99 %.

V Liberci dne 2. srpna 2022

Ing. Michael Canov
senátor, starosta Chrastavy

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.