kandidát SLK Bc. Erika Lázničková

Bc. Erika Lázničková

Pracuje jako samostatný referent veřejné správy, je členkou Osadního výboru Drnovec Zastupitelstva města Cvikov. Je rovněž členkou Stavební a pozemkové komise Rady města Cvikov a Sboru pro občanské záležitosti Rady města Cvikov.

  • Ráda by prosadila zpracování strategického dokumentu Program rozvoje města

  • Chce umožnit kontrolu hospodaření města prostřednictvím tzv. „rozklikávacího“ rozpočtu

  • Je pro ni důležitá úzká spolupráce s osadními výbory místních částí (Drnovec, Lindava, Naděje, Svitava, Trávník a Záhořín), s místními spolky a se Svazkem obcí Novoborska

  • Chtěla by zatraktivnit město s využitím možností okolní malebné krajiny pro rozvoj cestovního ruchu, a to například úpravou a „oživením“ areálu lesního divadla

  • Plánuje pokračovat v postupné rekonstrukci komunikací a modernizaci veřejného osvětlení