Jilemnice

Název: Starostové pro Liberecký kraj / lídr kandidátky: Aleš Vaněk - medailonek

Volební program

 • Revitalizujeme areál koupaliště (přírodní vodní plocha, veřejně přístupný rekreační areál, odpočinková zóna, zásobárna užitkové vody pro zasněžování části Hraběnky)
 • Zahájíme projekt startovacího bydlení (výstavba malometrážních bytů ve vybraných lokalitách, potřebná změna struktury služeb)
 • Spustíme projekt Jilemnice pro lepší život (zlepšení zimní i letní údržby komunikací a ploch, péče o zeleň, řešení kapacity parkování na sídlišti Spořilov, veřejné osvětlení, užší spolupráce s Policií ČR a městskou policií, bezpečné a přehledné dopravní komunikace a přechody ve městě …)
 • Budeme podporovat rozvoj turistiky (podpora služeb a ubytování, dokončení cyklostezky Martinice Jilemnice s propojením přes areál koupaliště na Hraběnku, vybudujeme naučné stezky, bezpečné propojení Hrabačova s Jilemnicí pro cyklisty a pěší…)
 • Spustíme projekt Jilemnice brána západních Krkonoš (úprava nádraží ČD, autobusového nádraží, obnova tradičních výletních míst – sv. Izidor, vyhlídka na Kozinci, Klimentův vrch)
 • Provedeme modernizaci obřadní síně, připravíme výstavbu smuteční síně, vybudujeme venkovní víceúčelové obřadní místo na vyhlídce na Kozinci
 • Zachováme volnou travnatou plochu „Na Kuvajtu“ pro sport a volný čas, připravíme a zrealizujeme výstavbu veřejného sportoviště v Hrabačově
 • Zahájíme akci Jilemnice – město 21. století (místa s volným přístupem na wi-fi, lavičky s připojením na dobíjení smart techniky, sloučení informací o provozních dobách, službách a aktuálních událostech na jedno místo …)
 • Zasadíme se o udržení většinového podílu města v Masarykově městské nemocnici
 • Budeme intenzivně jednat o využití budovy bývalé spořitelny na náměstí
 • Zachováme podporu významných a tradičních sportovních a kulturních akcí v Jilemnici

 

Kandidátka

 1. Ing. Aleš Vaněk, radní, ředitel společnosti
 2. Ing. Vladimír Votoček, místostarosta, finanční ředitel
 3. Mgr. Vladimír Valenta, zastupitel, obchodní zástupce
 4. Ing. Jaroslav Šebek, ekonom
 5. Mgr. David Šnajdr, pedagog, trenér
 6. Jakub Pšenička, hoteliér
 7. Hana Jakoubětová, učitelka ZŠ
 8. Martin Rypl, OSVČ
 9. Bc. Vladimír Zuzánek, programátor a analytik
 10. František Hamáček, podnikatel
 11. Martina Valentová, personální manažer
 12. Stanislav Kynčl, trenér
 13. Jakub Veselý, student
 14. Tomáš Votoček, zaměstnanec
 15. Václava Bártová, personální manažer
 16. Kateřina Vejnarová, zaměstnanec
 17. Jaroslav Fišera, dopravní zdravotní služba